VerdensBro kommer ikke til å få driftsstøtte fra stat og fylke i 2022, noe administrasjonen i Halden kommune er informert om for en god stund siden. I praksis innstiller de derfor på å avslå Verdensbros søknad i begge sakene som skal behandles i dagens kommunestyremøte. Verdensbro er ikke en kommersiell virksomhet, men en ideell organisasjon registrert i frivillighetsregisteret.

Kommunen må gjerne prøve å sette ut våre aktiviteter på anbud, men de vil aldri kunne klare å få 10 ukentlige gruppetilbud, en familiefestival, 6 kinovisninger, 8 store familiearrangementer, 30 workshops, en stor ungdomskonsert med nasjonalt kjente artister, et ukentlig valgfagstilbud for ungdomsskolen og en stor konsertproduksjon med Det Norske Blåseensemble som inkluderer 4 skolekonserter for 500 000 kr pr. år, og samtidig holde samme, høye kvalitet på alle arrangementer som Verdensbro gjør.

Når det gjelder innsyn i hva midlene brukes til så er Verdensbro som alle andre aksjeselskap regnskapspliktige. Vi har også i våre vedtekter at alle årsregnskap revideres av autorisert revisor. Når årsregnskapet er godkjent av styre, generalforsamling og revisor kan alle som ønsker det bestille regnskapet fra Brønnøysundregistrene.

Jeg kan ikke skjønne hvordan vi kan være mer transparente enn dette. Den viktigste grunnen til at vi får til det vi gjør er at vi legger ned mange timer frivillig innsats ut over stillingene våre, vi har høy kompetanse innen flere kunstfag, men også kulturell, mellommenneskelig og sosial kompetanse som er unik. Vårt genuine engasjement bunner i en tro på at vi kan gjøre en forskjell ved å gi ALLE barn og ungdommer mulighet til å få uttrykke og ytre seg gjennom sang og dans på den åpne møteplassen Kulturhuset Verdensbro.

Gjennom å jobbe med gratis kunst og kultur for barn, ungdom og familier på et høyt faglig nivå, bidrar vi også til å motvirke sosial kontroll, utenforskap, ensomhet og effektene av fattigdom (som er et stort problem i Halden). Som en følge av gode prosjekter og tilbud, høy kompetanse og ekstremt god gjennomføringsevne tilfører vi også organisasjonen og Halden store summer hvert år gjennom tilskudd fra private stiftelser og andre givere.

Det dreier seg om rundt 3 millioner årlig som brukes til lokale kjøp av varer og tjenester og til å lønne lokale kulturarbeidere. Vi er sikre på at vi skal klare å få med både fylke og stat på laget til slutt, men om ikke Halden hvor vi har jobbet i 6 år er villige til å satse en halv million i året på dette, hvorfor skal da Viken og staten satse på Verdensbro?

Vi er fornuftige nok til å skjønne at om ikke byen vår Halden vil ha oss og Verdensbro, ja da kan vi like gjerne finne på noe annet et annet sted. Ingen av oss som jobber i Verdensbro vil ha problemer med å få oss nye jobber. Kanskje bortsett fra de 30 ungdommene som har fått sin første arbeidstrening hos oss i 2021.