Det er sjette gang årets beste kommunale klimatiltak i Østfold ble kåret.

Klima Østfold-prisen er kommunesamarbeidets pris som hyller gode klimatiltak i offentlig regi i regionen.

Barnehagen

Aremark kommune vant prisen for måten barnehagen har blitt rehabilitert på.

Aremark kommune vedtok i 2019 FNs bærekraftsmål og stadfestet også da en videreføring av en lang tradisjon med ønske om å drifte kommunen mest mulig klimanøytralt.

Aremark kommune valgte å rehabilitere offentlige bygg i stedet for å rive og bygge nytt.

I 2021 åpnet Aremark kommune den rehabiliterte barnehagen, som i sin tid ble bygget i 1990. Kommunen engasjerte arkitekter fra byrået «Plus Arkitektur» som fikk ansvaret for å finne gode klimavennlig og bærekraftig løsninger for å rehabilitere.

Barnehagen er kledd med miljøriktig kortreist kledning i osp, som krever lite vedlikehold.

Trærne er hogget i Aremark, og materialene er levert av en lokal produsent.

Den gamle taksteinen er beholdt, mens dører og vinduer er skiftet ut.

Barnehagen er tilknyttet kommunens fjernvarmeanlegg som fyres med skogflis fra nærområdet.

– Veien å gå

Det er en glad ordfører Håkon Tolsby som Halden Arbeiderblad snakker med.

– Jeg mener det er velfortjent, sier han og gleder seg over interesse fra store kommuner som ser hva Aremark har gjort og hva som lar seg gjøre.

– Jeg mener dette er veien å gå. Vi kan ikke fortsette å rive bygninger, sier Håkon Tolsby.

Neste rehabiliteringsprosjekt i Aremark er Fosbykollen aldershjem.

Halden

For 2023 var Halden kommune nominert for energismarte løsninger i byggeprosjekter og drift.

Her framheves kommunens eiendomsavdeling, som de siste årene har gjennomført flere prosjekter med nybygg og ombygging, hvor kommunen har et stort fokus på energismarte løsninger og jobber jevnt med ENØK-tiltak.

Det gjelder blant annet fjernvarme fra kommunalt renseanlegg til administrasjonsbygg i sentrum, ny brannstasjon bygges med solceller og ombygging av helsehuset med varmeløsning.

Fredrikstad

Fredrikstad var nominert med prosjektet Sirkulærøkonomi i praksis på Øra industriområde i Fredrikstad.

Rakkestad var nominert for et landbruksprosjekt. Prosjektet «Offensivt landbruk i grønne kommuner» hadde oppstart januar 2023 og driftes av Rakkestad næringsråd sammen med Rakkestad kommune, Marker kommune og Aremark kommune.

Prosjektet ønsker å rette søkelys på jordbiologi, og formidle kunnskap om jordhelse og næringstilgang til bønder rundt i området via en serie lavterskeltilbud.