Har hogd trasé til vannledning og tursti mellom Stenrød og Ulvås

Kommunen skal legge 770 meter med vannledning fra lysløypa på Stenrød til Ulvås-området. Deler av traseen blir gruslagt som tursti.