Da er det snart stortingsvalg igjen og mange er usikre på hva de skal stemme, selv om mange prøver ulike partitester så kan en fortsatt tvile på utfallet.

I år er miljøsaken blitt en het potet etter at FN kom med sin klimarapport.

Det er FN som stiller med ekspertpanelet om miljø og globale forandringer og temperaturforandringer de mener er menneskeskapte og hva som skal gjøres for å redusere dette.

Her går vi altså ut ifra at alle ekspertene har rett i sine antakelser og at andre som også viser til å være eksperter, ikke har troverdighet.

Al Gore fikk Nobels fredspris for sitt klima engasjement sammen med FNs klimapanel i 2007.

Gore advarte at snøen på Kilimanjaro ville være borte i løpet av 2010 tallet, og mange klimaeksperter har tidligere spådd at alle snøen ville være borte fra Kilimanjaro innen vi kom til 2020 tallet.

I 2018 ble det meldt om uvanlig mye snø på Kilimanjaro.

Det er ikke lett å se troverdigheten her.

At et parti på venstresiden bedriver en slags fanatisk tilnærming av klimaendringene som minner mer om en religiøs bevegelse hvor en dømmer alle som ikke følger ens budskap nord og ned er skremmende.

Den samme retorikk bedrev mange religiøse prester for at folk skulle følge dem ellers havnet de i helvete, alternativene var også der svart eller hvitt.

Skremsel, pisk og utsikter om verdens undergang om en ikke følger et syn fører antakelig mer til frykt og redsel en til fornuftig samhandling.

For vi er alle enig om at vi skal holde kloden vår ren og havene fri for søppel.

Vi er sikkert alle sammen også enig i at unødvendige forurensende utslipp ikke er til det beste for noen, hverken dyr eller mennesker.

Jeg tipper de fleste også er enige at vi ikke trenger å kjøpe alt nytt om vi kan reparere, det sparer oss for både penger og et kjøp og kast samfunn.

Jeg tror også at teknologien vil ta vare på seg selv, om herr A eksempelvis lager bedre el-motorer en fru B, så vil vi kjøpe hos herr A uten av vi trenger piske og straffe folk med ekstra skatter og avgifter av den grunnen.

En formener at alt skal over på elektrisitet, men i samme mening mener en at vi skal legge ned norsk olje og gassproduksjon uten å ha noen alternativer til dette.

Verden vil ikke etterspørre olje fremover blir det sagt, men er dette egentlig rett, for vet de som mener dette utsagnet er rett hva vi egentlig bruker oljen til?

De samme folkene som mener verden ikke vil trenge olje fremover stiller gjerne opp i oljehyre, leiende på en sykkel med dekk eller sitter i en kajakk, hva tror de at de produktene er laget av egentlig?

Hvordan skal vi klare oss fremover uten inntekter fra olje og gass ble leder av MDG spurt i siste partilederutspørring på tv?

Vi skal bruke av oljefondet ble svaret.

Men har en da kalkulert inn at oljefondet ikke får nye inntekter fra nettopp olje og gass og at oljefondet først og fremst er en pensjonsgaranti.

Oljefondet er ikke rene penger, men innvesteringer i statsobligasjoner, aksjer, eiendom blant annet.

Oljefondet kan fort tape seg i verdi ved børskrakk og fall i eiendomspriser på grunn av høy inflasjon og at statsobligasjoner kan falle kraftig i verdi på grunn av både børskrakk og inflasjon.

Vi må altså ikke forutsi lik avkastning på oljefondet da det vil være en variabel når vi vet markedet svinger.

FRP vil ha fortsatt olje og gass i landet, da alternativet er, om vi ikke har tilgang til dette selv, at vi må kjøpe fra land som ikke overholder verken menneskerettigheter eller miljøkrav fra FN.

Frp sier nei til at staten skal bestemme mere over enkeltmennesket, de fleste mennesker her i landet vet best hva de selv trenger uten at staten skal bedrive formynderipolitikk.