Gå til sidens hovedinnhold

Venstres vakthund for åpenhet

Artikkelen er over 6 år gammel

– Venstre sier ikke nei til å snakke med andre partier etter valget. Men vi har jobbet hardt for å få politikken ut i åpne rom og vil ikke tilbake til en «bøttekott-politikk».

Geir Helge Sandsmark føler Venstre har fått bra gjennomslag sine synspunkter i dagens samarbeid.

– Av og til kan vi kanskje «forsvinne» litt blant de andre partiene, men vi har også kunnet være veldig synlige. Det gjelder ikke minst i Flyktningpolitikken, der vi lenge var alene om å si ja til flere flyktninger. Vi har også – bokstavelig talt – vært toneangivende i forhold til Blåseensemblet, sier han.

Havnepartiet

Venstre har i mange år hatt stempel som et «havneparti».

– Det stempelet har vi vært veldig bevisste på å fjerne, og personlig har jeg prøvd å konsentrere meg om det overordnede og overlate havnesakene til andre. Jeg føler at stempelet er i ferd med å blekne, og at vi i stedet har klart å markere oss veldig bra på kultur. Det kan ha sammenheng med at vi også har hatt utvalgslederen her, sier Sandsmark.

– Nå har også denne sektoren måttet tåle kutt, og det skyldes paradoksalt nok at de har drevet bra. Men jeg er fornøyd med at vi har berget så mye som vi har, sier han.

Lite å rutte med?

I programmet for neste periode ønsker Venstre mye, men føyer også til at flere av ønskene gjelder «på sikt».

– Det betyr ikke at Halden kommune er satt på vent, selv om noen prøver å skape det inntrykket.

– Det finnes ganske mye politisk handlingsrom innenfor de rammene vi har, men vi synes det er viktig ikke å love gull og grønne skoger. Utfordringen blir å få den jevne velgers forståelse for situasjonen.

– Den gjør det mer utfordrende å være politiker, men ikke umulig. Dessuten er det å bidra til å rydde opp og skape forutsigbare tjenester bra. Ingen liker gulvvaska, men alle er fornøyd når den er ferdig, sier han.

Enige om mye, men ...

Sandsmark avviser ikke at partiene er enige om mye.

– Den store uenigheten går på den økonomiske situasjonen og virkelighetsbeskrivelsen. Men det mener jeg hva som brakte oss hit, veien ut av uføret og politikken som er ført.

– Vi arvet ikke bare et underskudd, men også en drift som førte til underskuddet. Når det er sagt: det var ikke et luksus-underskudd, men resultatene av en drift som var ønsket. Og det er nettopp å redusere den som er tungt, sier han.

Krangelen overdrevet

Det har vært sagt og skrevet mye om det politiske klimaet i Halden. Sandsmark synes noe er myter, og han finner det urettferdig at anklagene tillegges hele det politiske miljøet.

– Det er en polarisering og et uheldig blokkfokus, men jeg synes vi er på vei framover. Nå foregår det reelle debatter både i kommunestyret og andre fora. Det er nytt, men gledelig.

– Politikere snakker dessuten mye mer med hverandre enn folk flest tror. Mye av uenigheten er spill for galleriet, sier Geir Helge Sandsmark.

Dette vil venstre:

Sørge for åpenhet i det politiske miljøet. Være vaktbikkje mot halvlukket politisk virksomhet.

Fortsette arbeidet med å få kontroll over kostnadene.

Bygge ny skole på Idd og videreutvikle skolestrukturen gjennom en enhetlig plan.

Videreføre Det Norske Blåseensemble.

Ta vare på Haldens historiske særpreg som Samfundet, Konservativen og kulturkvartalet.

Omarbeide kommunens klimaplan med konkrete tiltak og mål.

Bevare fritidstilbudene Rockehuset og Domino.

Halden havn skal fortsatt drives miljøvennlig på Mølen.

Er åpen for at andre aktører kan bidra til hurtigere realisering av ny allbrukshall.

Halden sentrum skal være sentrum for handel, kultur og sosial aktivitet. Dette må sikres ved gjennomføring av sentrumsplanen.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.