Disse kan politikerne lære mye av

Kan lære: – Vi politikere kan lære mye av byens frivillige om samarbeid og samhandling, sier SVs førstekandidat, Fridtjof Dahlen.Han håper resten av valgkampen kan handle om saker, ikke bare økonomi.foto: øivind kvitnes

Kan lære: – Vi politikere kan lære mye av byens frivillige om samarbeid og samhandling, sier SVs førstekandidat, Fridtjof Dahlen.Han håper resten av valgkampen kan handle om saker, ikke bare økonomi.foto: øivind kvitnes

Artikkelen er over 5 år gammel
DEL

Da Fridtjof Dahlen ble valgt inn i kommunestyret første gang i 2003, fikk SV 18,5 prosent av stemmene og ble Haldens nest største parti. Siden den gang er over 80 prosent av velgerne borte.

– I 2003 blåste de nasjonale vindene SVs vei, og det profitterte vi på her i Halden. I dag blåser vindene andre veier, men vi vil stå på fram til valgdagen og har som mål å vinne tilbake mange av velgerne.

 – Vi har to i kommunestyret. Kan vi øke til tre blir vi veldig fornøyd, får vi fire vil det være fantastisk. Realistisk? Ja, det tror vi, sier Dahlen.

Sakene «drukna» i valgkampen

– For oss er det viktig å samarbeide med de partiene som deler vår grunnholdning, og særlig den tida vi styrte sammen med KrF og Ap var spennende og interessant. Vi samarbeidet godt og fikk utrettet mye.

– Vi ønsker ha fokus på kommunens kjerneområder, nemlig barnehager, skole, eldreomsorg og kultur. Men jeg føler disse sakene har «drukna» litt i valgkampen.

Kun økonomi

– Når selv rådmannen sier at nivået i helse og omsorg er på et minimum, det ikke blir brukt vikarer i skolen og barnehagene skal nedbemanne, burde disse sakene løftes fram. Og politikerne svare på hva de vil gjøre, sier han.

– Så langt er det blitt en valgkamp om økonomi. Alle er opptatt av å få orden på økonomien, og da burde man slippe til alle partiene med forslag. Det skjer ikke i formannskap eller kommunestyre, men i fora der politikere kommer sammen og diskuterer seg fram til de beste løsningene.

Politikk vedtas i møter, men utarbeides ikke der. Det skjer mellom møtene, sier Dahlen.

Mye å lære av frivillige

– Politikerne i Halden kan lære mye om samarbeid og samhandling av det fantastiske frivillige fellesskapet vi har i Halden.

Tenk hva de får til enten det gjelder sykling, musikk eller matfestivaler. Det savner sidestykke.

Ingen trenger kjede seg i denne byen, det skjer jo noe nesten hver dag.

De frivillige tar jobben sammen, enten der er medlemmer i TTIF eller Kvik HFK. Tenk hva vi politikere kunne fått til hvis vi jobbet like bra sammen, sier Dahlen.

Flerbrukshall

Og trekker fram saken om flerbrukshall.

– Her diskuterer vi om arbeidsgruppa skal få jobbe videre eller ikke.

– Det vi burde diskutere er hvordan vi kunne få realisert hallen. Remmen har et potensial til å bli et kraftsenter innenfor utdanning, IT, idrett og boligformål. Det kan gi de nye arbeidsplassene vi skal leve av om 20–30 år – i tillegg til industri, handel og service, sier Dahlen.

– Stopp stoppeklokka!

– Vi føler den blåblå regjeringen har skapt et kaldere samfunn med større ulikheter. Derfor vil SV ta kampen for et varmt samfunn, der mennesker har like muligheter.

I dag er helse- og omsorg i Halden på et lavmål, og vi vil jobbe aktivt for en verdig eldreomsorg.

Vårt motto er: Stopp stoppeklokka, sier Fridtjof Dahlen.

Dette vil SV:

  • Ny barneskole på Idd prioriteres og Prestebakke skole opprettholdes.
  • Strupe ungdomsskole utvides for å ta imot økt elevtall.
  • Planer for ny sentrumsskole utarbeides og vedtas.
  • Fortsette utbyggingen av sykehjemsplasser og boliger for demente.
  • Sikre forsvarlig grunnbemanning i helse- og omsorgssektoren.
  • Bygge ny allbrukshall og nytt svømmebasseng i kommunen.
  • Videreføre Rockehuset sammen med annet ungdomstilbud.
  • Skape arenaer der mennesker med ulik kulturbakgrunn og livssyn kan utvikle gjensidig forståelse.
  • At kommunen bosetter flere flyktninger/asylsøkere og legger til rette for at de kan føle seg som medvandrere i lokalsamfunnet.
  • Utvikle Tyska, Hollenderen og Mølen til boligformål, basert på miljøvennlig teknologi.
Send inn tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken