Haldenserne vil ha kommunale tomter

PRIVAT: Asakåsen er ett av mange nye boligfelt i Halden. I likhet med de fleste andre er det bygd ut i privat regi. Halden kommune kan i dag kun tilby fem kommunale tomter – alle på Solheim.

PRIVAT: Asakåsen er ett av mange nye boligfelt i Halden. I likhet med de fleste andre er det bygd ut i privat regi. Halden kommune kan i dag kun tilby fem kommunale tomter – alle på Solheim. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Nær seks av ti som har tatt Velgerhjelpen i HA vil til enhver tid ha ledige kommunale tomter for salg.

DEL

Men virkeligheten er den stikk motsatte.

Kun fem ledige

For ett år siden hadde Halden kommune kun seks kommunale tomter til salgs. Nå er den ene tomta som var ledig på Isebakke solgt, og dermed står man tilbake med fem ledige tomter på Solheim.

Til sammenligning har det private markedet mellom 350–400 tomter enten til salgs eller under planlegging.

Da er Tyska og Hollenderen ikke tatt med.

Med andre ord: det mangler ikke tomter i Halden, men det er stor mangel på kommunale tomter.

Partiene vil, eller ...?

Dette er en utvikling Høyre og Frp stiller seg bak. De har på Velgerhjelpen ikke ytret ønske om flere kommunale tomter, og sier heller ikke noe om det i sine valgprogram.

De øvrige partiene sier de er for kommunale tomter, men i motsetning til KrF som har programfestet en slik utvikling, har verken Venstre eller Sp noe om dette i sine programmer.

Det samme er tilfellet med Miljøpartiet De Grønne.

Markedspris

Av de 5.768 som fram til tirsdag formiddag hadde tatt Velgerhjelpen, svarer 53 prosent at de mener kommunen bør selge tomter til markedspris, mens 47 prosent mener de bør gå til kostpris.

En overraskende fordeling, kanskje, ettersom det hevdes at kommunale tomter til kostpris vil være billigere og et viktig element for å få flere til å velge seg Halden som bosted.

Både Høyre og Frp mener tomter bør gå til markedspris, men nå deler også Venstre og Kristelig Folkeparti deres syn.

Boliger i sentrum

Et spørsmål som ikke ble stilt i Velgerhjelpen, men som alle partiene er enige om, er at det må skje en boligfortetting i sentrum av Halden.

Alle vil også ha et levende bysentrum der det legges til rette for boliger og næringsutvikling.

Ap og KrF skriver begge i sine partiprogrammer at de vil legge til rette for henholdsvis boligbygging og «attraktive boliger for alle aldersgrupper».

Men begge partiene stemte for en utsettelse av sentrumsplanen, som sier noe om nettopp dette.

Kommunale og/eller private?

 • – Det viktigste er at vi har tomter nok, sier Thor Edquist (H)
 • – Alle må ha mulighet til å kunne kjøpe tomt, sier Kirsti Brække Myrli (Ap)

De to ordførerkandidatene og partiene deler ikke syn i spørsmålet om kommunen bør ha tilgjengelige kommunale tomter til enhver tid.

– For det første eier ikke kommunen flere områder av særlig størrelse å bygge ut. Vår oppgave er å være tilrettelegger, og jeg kjøper ikke uten videre påstanden om at private tomter er dyrere, sier Edquist.

– Det er de, fordi de tidligere er blitt solgt, og uansett vil de gi inntekter i form av avgifter, arbeidsplasser og aktivitet, sier Brække Myrli.

– Et privatisert monopol

– Billige tomter er selvsagt et fortrinn for å få folk til å flytte hit. Men kommunale tomter er blitt tildelt ved loddtrekning, der godt bemidlede har samme mulighet. De kan bygge huset og så senere selge det med fortjeneste. Da blir det like dyrt, sier Edquist.

– Jeg er enig i at det er en utfordring. Men det har ikke minst sammenheng med at boligmarkedet i Halden de siste årene nærmest er blitt et privatisert monopol.

Vi har fullstendig overlatt et viktig samfunnsområde til private utbyggere, sier Brække Myrli.

Dette mener partiene:

I sine programmer for den neste valgperioden fram til 2019 sier partiene følgende om boligbygging i Halden:

 • Venstre: At sentrum skal være et godt kultur-, bo- og handelsområde. Partiet vil skjerme matjord mot utbygging.
 • KrF: Partiet vil utvikle private og kommunale tomteområder og fremme fortetting i sentrum med attraktive boliger for alle aldersgrupper.
 • SV: Vil ha et tilstrekkelig antall boligtomter og et levende bysentrum med fortettet bosetting, grønne lunger og møteplasser for alle.
 • Sp: Vil legge til rette for bosetting i distriktene og fortetting sentralt. Dyrket mark skal vernes.
 • MDG: Ønsker boligfortetting i sentrum der det legges til rette for boligsosial utbygging.
 • Frp: Partiet vil sørge for at det til enhver tid finnes attraktive etableringsmuligheter både innen bolig og næring.
 • Høyre: Vil legge til rette for framtidig nærings- og boligutvikling i sentrumsområdene.
 • Ap: Vil i løpet av de første 100 dagene starte arbeidet med å få lagt ut kommunale boligtomter, slik at det til enhver tid finnes tilgjengelige kommunale tomter. Dessuten legge til rette for fortetting, boligbygging og næringsutvikling i sentrum.
 • Rødt: Ønsker ikke boligbygging på Tyska og Hollenderen, men vil heller bruke området til grøntområde med bystrand, rekreasjon og lekeplasser. Også Rødt ønsker fortetting av eksisterende boligmasse i sentrum og gode møteplasser.
 • Pensjonistpartiet: Har ingen punkter om boligbygging eller utvikling i sentrum i sitt partiprogram.
Send inn tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken