Helgrønn skogeier

Optimist: – Håpet er å få inn tre representanter i det nye kommunestyret. Utfordringen er å få den delen av ungdommen som har sympati for standpunktene våre til å velge oss, sier Miljøpartiets Øivind Holt. Foto: Øivind Kvitnes

Optimist: – Håpet er å få inn tre representanter i det nye kommunestyret. Utfordringen er å få den delen av ungdommen som har sympati for standpunktene våre til å velge oss, sier Miljøpartiets Øivind Holt. Foto: Øivind Kvitnes Foto:

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Miljøpartiet De Grønne (MDG) har i åtte år brukt slagordet «Vi lover deg ikke gull, men grønne skoger». Da passer det kanskje godt at førstekandidat Øivind Holt er skogeier.

DEL

Trærne som står i skogen snakker han ikke så mye om. Til gjengjeld mer om epletrærne i egen hage.

– De har stått der siden bestefaren min plantet dem på 1800-tallet. Og de bærer fortsatt frukt; epler som modnes først i februar. Da har de utskilt et fettlag og er nydelige å steke, sier han.

«Rasmus-effekten»

Mange snakker om at partiet har fått et oppsving og økt oppslutning etter at Rasmus Hansson ble valgt inn på Stortinget for to år siden.

– Om den såkalte «Rasmus-effekten» vil vise seg i Halden er vanskelig å si. Men forhåpentlig vil det føre til at flere vet hvem vi er og hva vi står for, og at vi får en del stemmer som følge av at folk er positive til oss, sier han. Og minner om én ting:

– Vi har vært representert i kommunestyret i Halden i hver periode siden 1987, og på det meste hadde vi en gruppe på fire. Senere har vi ved to valg på rad manglet 15–20 stemmer på å få to mandater. Det har gjennom årene gitt oss en del støttespillere, og jeg tror vi har fått legitimitet som et «skikkelig parti», sier Holt.

Ungdommen viktig

Han frykter ikke at de små partiene vil tape på at kommunestyret blir redusert med ti representanter.

– Trolig vil Høyre og Arbeiderpartiet miste sju-åtte av disse, og på HAs meningsmåling var vi nær ved å få tre. Det tror jeg er realistisk å håpe på, og jeg tror ungdommen vil være viktige for å få det til.

Vi ser at ungdom synes mange av våre saker er viktige. Utfordringen blir å få disse til å stemme på oss, sier Holt og banker i partiprogrammet med peke- fingeren.

– Her er det kun saker som omhandler hva vi vil gjøre i Halden, sier han.

Jernbane og sentrumsplan

To ord han gjentar under samtalen er jernbanetrasé og sentrumsplanen.

– Begge deler vil ha stor innvirkning på utviklingen av kommunen, og vi har hele tiden vært klare på at vi må jobbe sammen med Jernbaneverket for å få til en avklaring for Tyska og Hollenderen. En slik avklaring vil også få betydning for sentrumsplanen, sier han.

Avventer samarbeid

En avklaring på hvem MDG vil samarbeide med etter valget, vil ha ikke gi.

– Vi venter til valgresultatet er klart og vil vurdere det derfra, sier han.

– Vi forlot samarbeidet i posisjonen for drøye to år siden, og vi vil fortsette å stemme på forslag som er i overensstemmelse med vårt program. Vi vil også fortsette å fremme egne forslag, sier Holt.

– Problemet er at mange har sans for forslagene, men likevel stemmer mot som følge av det jeg kaller «blokk- forbannelsen». Det vil si at det meste er avgjort på forhånd i ulike grupperinger. Da blir det ikke veldig mye rom for andre tanker og nye synspunkter.

Vi trenger en ny måte å organisere det politiske arbeidet på, sier Øivind Holt.

Dette vil miljøpartiet:

Samarbeide med Jernbaneverket for å få en miljøvennlig og støysvak trasé gjennom byen og mot Kornsjø.

Ikke bebygge områder som er i konflikt med framtidig jernbanetrasé.

Utvikle Hollenderen som grøntområde.

Tilrettelegge arealer for boligfortetting i sentrum.

Arbeide for ny idrettshall og skole på Os.

Skape nytt byrom ved å senke Håkon VIIs vei og legge lokk over.

Utvikle Samfundet og Folkets Hus i kulturkvartalet og etablere et åpent byrom med brosten og vegetasjon.

Legge til rette for mer aktivitet i kulturkvartalet og Parken.

Bygge nytt demenssenter på Bergheim.

Arbeide for en eldreomsorg med respekt for den enkeltes behov.

Antall sykehjemsplasser må opprettholdes eller økes.

Prioritere et mest mulig bilfritt sentrum og opprettholde gågata bilfri.

Fem faste spørsmål

1. Hvem av ordførerkandidatene i Halden foretrekker du?

– Førstekandidaten vår er jo også vår kandidat...

2. Hva ville du valgt hvis du kunne gi én million til ett formål i Haldent?

– Jeg ville satt i gang arbeidet med Os-området med lokk over Haakon VIIs vei.

3. Du får lov til å trumfe gjennom ett vedtak i kommunestyret. Hva blir det?

– Å få gjennomført sentrumsplanen og avklart jernbanetraséen til Halden (bildet).

4. Når tror du Halden er ute av ROBEK-lista?

– I løpet av 4-5 år, altså en valgperiode

5. Hvorfor skal haldenserne bruke stemmeretten ?

– Fordi man må ta ansvar for utviklingen. Enten selv eller ved å stemme på dem som gjør det. Vil man mene noe om hvordan kommunen skal se ut, må man i hvert fall delta i valget.

Send inn tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt.

Artikkeltags