Gå til sidens hovedinnhold

Krangler om hall og økonomi, men enige om økt eiendomsskatt

Artikkelen er over 5 år gammel

Heller ikke i lørdagens partilederdebatt kom man unna en opphetet debatt om årsaken til kommunens vanskelige økonomiske situasjon. Debatten viste også at det er flertall for økt eiendomsskatt.

Ordfører Thor Edquist (H) fikk ordet først under debatten, som ble arrangert som et samarbeid mellom HA og NRK Østfold. Han gikk mildt sagt hardt ut.

- Vi har tatt over etter den villeste økonomiske styringa i norsk historie og har brukt fire år på å rette det opp. Nå har vi holdt budsjettet to år på rad, utbasunerte han.

Ble vedtatt i fellesskap

Aps ordførerkandidat, Kirsti Brække Myrli, repliserte med å fortelle hva pengene har blitt brukt på: to nye skoler, to nye barnehager, Solheim og Brygga Kultursal. Blant annet.

- Jeg må minne om at de aller fleste av disse tingene ble vedtatt i samarbeid med Høyre. Hvilke av disse tingene skulle vi ikke hatt? spurte hun Edquist.

- Det er enkelt å svare på. Det er alle gode formål. Men man kan ikke bygge noe man ikke har dekning for økonomisk, når det heller ikke eksisterer noen plan for hvordan man skal betale tilbake. Man kan jo ikke bygge på huset sitt dersom man ikke har råd. Det er jo ren logikk. Vi hadde 100 millioner mer i utgifter enn inntekter, svarte en ordføreren.

Venstres Geir Helge Sandsmark sa hans virkelighetsoppfatning lå nærmest ordføreren, mens Fridtjof Dahlen sa han var lei å snakke om hva som har vært og oppfordret til å fokusere på fremtiden.

- Ikke skjedd noe på fire år

- Høyre har hatt fire år på seg. Hvor lenge skal vi vente. I de fire årene har det ikke skjedd noen ting, sa Dahlen.

Her fikk han støtte fra motsatt politisk fløy.

- De siste fire årene har det ikke skjedd noe i Halden. Det har kun vært sparekniven. Frp har foreslått å gå til ansettelsesstopp i stedet for oppsigelser. Det hadde ikke rammet noen. Vi har foreslått avgangspakker. Vi har foreslått å selge eiendommer. Vi har foreslått å stifte selskaper. Ingenting har skjedd, sa Evensen, og la til at han vil ha fart på byen igjen.

Vil øke eiendomsskatten

Rødts Jan-Erik Andersen mente at man så langt bare har sett på utgifter.

- Vi må se på inntektene og øke eiendomsskatten midlertidig, fastslo han.

En oppfølgingsrunde blant de andre partiene viser faktisk at det er et stort flertall for å øke eiendomsskatten, hvis den øremerkes til nedbetaling av gjeld. Bare Frp avslo kategorisk en økning av eiendomsskatten.

De grønne og Hans Jan Bjerkely pekte på at hele årsaken til underskuddet var investeringene på 117 millioner på Tyska og Hollenderen og poengterte at kommunen ville vært gjeldfritt uten denne investeringen.

Krangel om hall

En het valgkampsak er idrettshallen og den var eget tema i debatten.

Ordfører Thor Edquist gjentok det han har holdt fast ved hele tiden om at alle er enige om at man ønsker hall, men at fakta er at kommunen er på ROBEK-lista og derfor ikke har råd per i dag.

Han tok videre til orde for hall i forbindelse med ny sentrumsskole og i samarbeid med fylkeskommunen. Han viste til at den eneste ROBEK-kommunen som har klart å bygge hall er Hønefoss og at årsaken var samarbeidet med fylkeskommunen og videregående skole. Pluss et spleiselag med to mindre kommuner.

- En mindre hall dobbelthall på Os er derfor det eneste realistiske alternativet, mente han.

Ap står fast på vedtakene om å bygge på Remmen. Kirsti Brække Myrli ble utfordret på å konkretisere hvordan de skal realisere hallen av debattleder Kristian Bjørneby.

Uenige om tall

Svaret var at arbeidsgruppa skal få fortsette å jobbe og at politikerne må ta stilling da de har fullført sitt arbeid. Hun mente også at summene for å drifte hallen er langt lavere enn det Thor Edquist påstod. Myrli mente man kunne komme ned i driftsutgifter på ned mot halvannen million, mens Edquist fastholdt at driftsutgiftene vil beløpe seg til 14 millioner.

Også i denne saken var det Evensen fra Frp som var tydeligst. Han fastslo at Frp vil ha allbrukshall på Remmen og at planene der har kommet så langt at man kan begynne å bygge nærmest umiddelbart. Han bekymret seg heller ikke for økonomien.

- Dette er det penger til og det vil bli det største anlegget mellom Oslo og Göteborg. Det vil derfor generere inntekter til Halden, var hans påstand.

Sp og Anne Kari Holm sa de ønsket hall på Remmen, men ikke før det er økonomi til det. Stærk fra KrF var på samme linje som SP og mente man må være sikre på finansieringen først.

De grønne vil ha idrettshall på Os og ikke på Remmen hvor alle er avhengig av biltransport.

- Det blir ikke hall på Remmen så lenge Høyre styrer. SV vil ha hallen på Remmen. Dette kommer til å bli kommunens nye kraftsenter, sa han.

Ordføreren rundet av halldebatten med følgende utsagn om partienes løfter i idrettshallsaken.

- Det vi hører nå er årsaken til at kommunen er i den vanskelige økonomiske situasjonen vi er. At man setter i gang prosjekterer man ikke har råd til. Hvor skal vi kutte 14 millioner for å få råd til å drifte denne hallen?

Hvem blir ordfører

Alle partiene ble også spurt hvem de vil ha som ordfører. Samarbeidspartiene ville naturlig nok helst ha Edquist, men både KrF og Sp poengterte at det er politisk gjennomslag som avgjør. Det samme sa De Grønne, som kan havne i en vippeposisjon. Frp sa at de vil ha fart på Halden igjen og at deres ordførerkandidat er Per Egil Evensen.

Slik det ser ut på meningsmålingene så langt, havner nettopp Frp og evensen på vippen skjer det i valget, er det derfor fortsatt uavklart hvem som blir odfører.

Alle på sosialistisk side støttet Myrli, men Rødt lovet å ta rollen som vaktbikje og holde Ap i ørene. Også Pensjonistpartiet slo fast at de vil ha Brække Myrli som ordfører. Men målingene så langt viser at Myrli sannsynligvis trenger støtte av noen fra den andre fløyen for å ta over ordførerkjedet.

Kommentarer til denne saken