– Jeg mener Os-alternativet er det mest realistiske og gjennomførbare prosjektet som foreligger, sier Eirik Milde.

Han begrunner det slik:

– Må være lønnsomhet

– Halden er en Robek-kommune, og for å kunne gjennomføre prosjekter må kommunen vise til lønnsomhet. Rødsberg og Os er dyre skoler å drive, og hvis vi får en ny storskole med de rette miljøene på Os kan prosjektet fort bli lønnsomt.

– Det første som må skje er at administrasjonen får mandat til å undersøke dette grundig, sier Milde.

Samarbeid med fylkeskommunen

Når det gjelder samarbeid med fylket, er han klar på at det er interesse.

– Jeg har snakket med flere politikere, fra flere ulike partier, og det er absolutt interesse for et slikt prosjekt. Idrettslinja er flyttet til Porsnes og planene foreligger om en enda større videregående skole.

– Da vil bruken på dagtid være dekket opp av tre ulike skoler, og fylket kan være med på finansieringen, sier Eirik Milde.

Hvor fort?

Mange har pekt på tidsperspektivet ved Os-alternativet.

– Hvis administrasjonen og et konsulentselskap setter i gang kjapt, vil jeg tro at utredningen vil ta ett år. Svaret der vil avgjøre hva som skjer videre, men så lenge prosjektet er lønnsomt for kommunen, trenger vi slett ikke å vente til vi er ute av Robek-lista. Vedtaket kan komme kjapt etterpå, sier Milde.

Som er opptatt av Os-planene som en del av en Sentrumsplan for Halden.

Viktig for Nordsiden

– Et viktig steg for å utvikle sentrum er å se på Nordsiden. For å få folk til å bo mer sentrumsnært er gode skoler avgjørende, og dette er i tillegg miljøvennlig. Flere kan gå og sykle hit, og det vil gi Nordsiden et skikkelig løft.

– Parkering er det nok av på kveldstid og i helgene når hallen eventuelt blir full. Dette kan bli en viktig del av en grønn lunge i sentrum, og det er også tegnet inn en svømmehall på St. Joseph på skissene fra arkitektene, sier Milde.

Tistedal først

– Hva med de andre hallalternativene?

– Tistedal er veldig interessant på kort sikt, og Remmen er absolutt noe vi bør jobbe videre med på sikt når kommunens økonomi blir bedre, avslutter Eirik Milde.