Østfold Arbeiderparti ser med uro på den situasjonen som Halden Arbeiderparti nå befinner seg i. Det er selvsagt en svært uheldig situasjon for et kommuneparti når det oppstår så sterk uenighet internt i partiet som tilfellet nå er i Halden.

Det er selvsagt også svært uheldig når dette topper seg slik det nå har gjort kun dager før et viktig kommune og fylkestingsvalg.

Som leder i Østfold Arbeiderparti forutsetter jeg at de som har ansvar på ulike nivåer i Halden Arbeiderparti sørger for at situasjonen ikke spisser seg ytterligere til. Det ansvaret og den jobben er det kun de tillitsvalgte og medlemmene i Halden Arbeiderparti som kan stå for.

Jeg ber også de som representerer Halden Arbeiderparti, enten det er som styremedlemmer, andre tillitsvalgte eller listekandidater om å bidra til at debatten og håndteringen av uenighetene internt i Halden Arbeiderparti blir ivaretatt slik at verken enkeltpersoner eller partiorganisasjonen blir skadelidende.

Sterk uenighet om sak er ikke ukjent i noe politisk parti og ikke skadelig i seg selv, men ved sterk uenighet påligger det også de som er involvert i saken et stort ansvar for å opptre ryddig, ikke minst ovenfor hverandre.

Så langt jeg er klar over har de ulike beslutningene som er gjort i Halden Arbeiderparti vedrørende listekandidater, valgprogram og styresammensetning blitt gjort i henhold til vedtektene.

Østfold og Halden trenger et stort og solid Halden Arbeiderparti. Kandidatene til Halden Arbeiderparti for kommune og fylkestingsvalget har jobbet seg gjennom en lang valgkamp og disse kandidatene og Halden Arbeiderparti står solid samlet om Arbeiderpartiets grunnleggende verdier. Da handler det om gode fellesskapsløsninger til det beste for innbyggerne.

Halden Arbeiderpartis listekandidater er dyktige mennesker med sosialdemokratiets verdier i seg. Jeg oppfordrer Haldens innbyggere til å se det store bildet og at de gir sin stemme til Halden Arbeiderparti.