Høyre har pratet mye om å sette Halden på kartet. Nå vurderer partiet å gjøre det ved å ødelegge byens stolthet, utsikten fra Fredriksten. Både innbyggere og politikere føler stolthet hver gang TV-kameraene viser fram festningen og utsikten for resten av Norge. Hvis Høyre-politikere lykkes i å få med seg noen fra andre partier til å skape flertall for blokkbebyggelse på østsiden av Sauøya, vil nok reaksjonen fra velgerne bli enda kraftigere enn da partiet ville rive Os skole. Et parti som tidligere var både kultur- og naturbevisst, preges nå av helt andre holdninger.

Folk som ikke har vært på Sauøya i det siste, bør ta seg en tur og beundre den kuperte naturen, de majestetiske trærne, den flotte utsikten mot festningen, og den flotte utsikten fra toppen 72 m over fjorden. Kommunen har lagd en fin turvei i terrenget, helt ut til badeplassen på sørspissen. Siden det er så bratt, er det behov for en turvei nede ved sjøen for de som har problemer med bakkene. En turvei som henger i bolter i fjellet det siste stykket, og ellers er lagt skånsomt inn i terrenget, vil ikke ødelegge naturopplevelsen.

Ser vi på terrenget der Saugbrugs vil bygge, ser vi fort at det vil kreves store fjellskjæringer der de vil plassere boligblokkene, parkeringsplassene og veien. Siden det er så bratt, vil det bli store naturinngrep, både bak blokkene, mellom blokkene og over blokkene. Stygge sår i terrenget der det i dag er fin natur, vil bli stående som et minnesmerke over politikere med lite helhetlig ansvar. Naturen er et gode og en felles verdi for haldenserne. Bygging av boliger kan skje uten å ødelegge natur og turområder som sentrumsbeboerne trenger for trivsel og helse. Både grunneiere og politikere bør respektere dette og forvalte bynaturen framtidsrettet og bærekraftig.

Politikere fra Høyre og Ap bør ta seg en tur i Sør-Halden og snakke med alle som i dag har glede av den vakre utsikten mot Sauøya. Jeg tror tilbakemeldingene blir ganske entydige. Utsikten er verdifull, og den må ikke raseres ved uvettig og unødvendig utbygging. Jeg oppfordrer folk til å si dette direkte til politikere de kjenner. Leserinnlegg i HA kan også være nyttig.