– Vi som arrangerer Barnas Verdensdager i Halden har telt på knappene de siste ukene om det er mulig å gjennomføre årets festival 29. august. Vi håpet selvfølgelig at det skulle være mulig å gjennomføre et såpass stort arrangement, siden det foregår sent på sommeren. Sånn det ser ut nå vil det kunne åpnes for arrangementer med opp til 500 personer etter 1. september. Men siden Barnas Verdensdager i Halden i fjor samlet anslagsvis 3000 mennesker, samtidig som festivalområdet er så og si umulig å kontrollere i forhold til inn- og utganger, har vi tatt den tunge avgjørelsen å utsette Barnas Verdensdager som fullskala familiefestival til 28. august 2021, opplyser Dina Billington i en pressemelding

De har underveis vurdert flere muligheter, som å ha forestilinger på digitale flater, men da festivalen vanligvis er så variert og inneholder så mange aktiviteter som forutsetter aktiv deltakelse fra publikum, synes de det er en dårlig løsning.

– I stedet ønsker vi å spre aktivitetene i festivalen ut over hele året. På den måten vil vi kunne gi byens innbyggere gode tilbud gjennom hele året. Vi ønsker å arrangere gratis trylleshow i Fredrikshalds Teater, en flott familieforestilling på Halden Bibliotek, gratis filmvisning på kinoen, konserter og ung scene i Black Box for å nevne noe. Gratis aktiviteter som dette er nå viktigere enn noen sinne, siden isolasjon og nedstengning av sosiale møteplasser har ført til mer ensomhet, noe som har rammet familier i utsatte grupper ekstra hardt. For å kunne gjennomføre arrangementene som er en del av Barnas Verdensdager, har Vår Verden sendt søknader til Halden Kommune og Viken fylkekommune som vi håper vi skal få tilslag på.

– 2020 blir et annerledesarrangementsår, men vi kan love at det allikevel blir mange spennende kulturtilbud, selv om det må skje i litt mer kontrollerte former, skriver Dina Billington.

Om Vår verden:

VÅR VERDEN er en frivillig organisasjon i Halden som ble stiftet i 2014 for å bidra til å bygge broer mellom ulike kulturer og gi underrepresenterte grupper i lokalsamfunnet sterkere stemmer og skape mestringsopplevelser der voksne og barn deltar aktivt sammen.

Gjennom hele året arrangerer VÅR VERDEN ulike kunst og kulturaktiviteter for hele familien. Ved å skape glede gjennom flotte kunstopplevelser på sosiale arenaer, ønsker foreningen å motvirke segregering, isolasjon og ensomhet. Alle aktivitetene er rusfrie og skal fremme bærekraftig utvikling, folkehelse og livsmestring.