Ser i Halden Arbeiderblad at svenske styresmakter og næringsliv vil øve press på norske myndigheter for å få åpnet grensen raskt på grunn av sviktende grensehandel.

Nå lever jo særlig Strømstad-området på utsultede nordmenn som sikler etter billig flesk, kjøttvarer, tobakk og alkohol. Så det blir selvsagt et inntektsbortfall for dem.

Likevel, når grensen er stengt, er det jo selvsagt fordi norske myndigheter vurderer det som nødvendig av hensyn til smittespredning. Og det burde svenskene respektere, og ikke blande seg opp i norske vurderinger.

Jeg forstår jo også at mange nordmenn som har presset prisene på fritidseiendommer opp i samme område, ønsker å dra til torpene sine.

Men her gjelder vel det samme – en nasjonal dugnad for å hindre smittespredning må komme før behovet for billig sprit, flesk og tobakk, før behovet for å sitte og ruge på sommerstugane sine – og før behovet for svenske handelsbedrifters ønske om norske kunder.