Med rutinert hånd setter Henriksen frem tallerkener, bestikk, smør, ost og kjøttpålegg. Og kokte egg.

- Kokte egg er alltid populært. Bare vent og se, smiler han lurt.

Mestringsfølelse

Noen minutter senere går døren opp og førstemann kommer inn. Noen minutter senere kommer to til. Alle med jakker fra Kirkens Bymisjon og alle gira på frokost. Felles for dem er at de er deltagere i et prosjekt som heter "I jobb".

Tor Herman Haaland er arbeidsleder og ansatt i Kirkens Bymisjon.

Han forklarer at "I jobb" er et prosjekt som er basert på frivillig oppmøte og at deltakerne får betalt etter endt arbeidsdag for det antallet timer de har jobbet den dagen.

- Vi ser så stor forandring på folk fra de begynner her til de har vært med en stund. Det gir masse mestringsfølelse og stolthetsfølelse når man får gjøre en innsats og jobbe, mener han.

Konseptet for prosjektet er enkelt.

Personer som av ulike årsaker har ramlet utenfor arbeidslivet får mulighet til arbeidstrening og et innhold i hverdagen som kan bidra positivt. De aller fleste av de som deltar i denne typen prosjekter, både i Halden og andre byer som Kirkens Bymisjon gjennomfører det, har en eller annen form for trygd i utgangspunktet.

- Det aller viktigste er at vi gir dem et tilbud slik at de klarer å motivere seg til å stå opp hver dag og bidra med noe. Men det er et frivillig tilbud, så de som kommer hit gjør det fordi de vil være her og ikke fordi de må.

ARBEIDSLEDER: Tor Herman Haaland er arbeidsleder på Kirkens Bymisjon. Han er veldig fornøyd med at de har etablert prosjektet "I jobb" i Halden.
ARBEIDSLEDER: Tor Herman Haaland er arbeidsleder på Kirkens Bymisjon. Han er veldig fornøyd med at de har etablert prosjektet "I jobb" i Halden.(FOTO: )

- Jeg skal lære meg å leve

Rundt frokostbordet skravles det. Noen spiser litt og andre smører matpakka. Skålen med kokte egg er tom etter bare noen minutter.

En av de som deltar i prosjektet, Trond-Terje, er sosial og omgjengelig. Han setter tydelig pris på muligheten for å dele et måltid med flere.

- Det viktigste for meg er at jeg kommer meg opp om morgenen, også trener jeg litt før jeg drar hit til bymisjonen. Frokosten sammen med gutta blir et høydepunkt, humrer han. Med varme og omtanke spør han de andre rundt bordet om hvordan de har det.

Han legger bak seg en fortid med lang historie med mye rus, i et halvt år har han vært rusfri. Nå er han tydelig på at veien fremover er det viktigste.

- Nå lærer jeg meg A4-livet, og det er ikke bare enkelt. Folk som alltid har hatt orden på livet sitt skjønner ikke hvor vanskelig det er. Jeg skal jo lære meg å leve, og jeg er veldig glad for all hjelpen jeg får på veien!

Vanlige mennesker som trenger litt ekstra hjelp

Matpakkene er pakket og sammen med arbeidsleder Tor Herman blir de tre deltakerne enige om dagens arbeidsoppgaver. De har et hus de jobber med der en av hovedarbeidsoppgavene er å male innvendig.

På morgenmøtet rydder de opp i noen gnisninger og fordeler arbeidsoppgaver.

- Dere må prøve å samarbeide. Korriger gjerne hverandre, men gjør det på en hyggelig måte. Husk at alle må ta ansvar for at dagen skal bli en positiv opplevelse, oppmuntrer Tor Herman.

Som på enhver annen arbeidsplass har alle sine roller og oppgaver i gruppa. Noen trenger mer veiledning, noen trenger litt mer tid for seg selv og noen trenger veldig stramme rammer for å kunne fungere.

- De er bare vanlige mennesker som trenger litt ekstra hjelp for å få hverdagene til å fungere, og kanskje få en liten fot innenfor arbeidslivet igjen.

Stigmatisering

Det er en kort kjøretur gjennom sentrum fra togstasjonen til huset de skal arbeide i. Rutinene begynner å sitte og de kjenner på hverandres morgenhumør.

Trond-Terje og Roy har sagt seg villig til å fortelle HAs lesere om prosjektet og hvorfor de velger å delta i det. Felles for det begge sier er at de opplever ofte det er stigmatisering knyttet til det å havne utenfor arbeidslivet, uansett om det er på grunn av rus, psykiske utfordringer eller andre plager.

I dette prosjektet får de brukt kompetanse de har fra tidligere. Noen har erfaring med taktekking, noen har lagt gulv og noen er gode på å være leder i en liten gruppe.

Hadde noen utenfor gruppa tatt en titt inn i huset der de jobber så hadde de sett tre helt vanlige menn som gjør helt vanlige arbeidsoppgaver.

- Det er viktig at vi får arbeidserfaring og reelle arbeidsoppgaver, det gir livskvalitet. Vi føler oss som en del av det vanlige samfunnet.


SAMARBEIDER: Trond-Terje og Roy diskuterer hvordan dagens arbeidsoppgaver skal løses.
SAMARBEIDER: Trond-Terje og Roy diskuterer hvordan dagens arbeidsoppgaver skal løses.

Samarbeid

Veien videre er stikkordet for deltakerne og gruppa. Prosjektet er for alle som har havnet utenfor arbeidslivet. Ikke bare de som har en historie knyttet til rus, men det er det som er målgruppen.

Trond-Terje tar ansvaret for malingen i 1. etasje og Roy tar med seg en annen deltager på prosjektet opp i 2. etasje.

Roy plukker frem malerkosten og tømmer maling i malerbrettet mens han forteller om behovet for å ha noe å gjøre.

- Det er et godt miljø i bymisjonen, man føler man er en del av et felleskap. Selvfølgelig er det også motiverende at vi får arbeidsoppgaver som vi mestrer og at vi ser resultater. Jeg har hatt ulike jobber tidligere i livet og trives veldig godt med å gjøre forefallende arbeid og vedlikehold, sier han.

Han har sertifikatet, og tar gjerne på seg kjøre-jobber.

Tredjemann i gruppa ønsket selv å få jobbe i team med Roy denne dagen. Han beskriver det som trygt og gir Roy ros for god veiledning i maler-oppgavene. De snakker sammen som arbeidskollegaer med en gjensidig respektfull tone.

- Det er jo ordentlig arbeid det vi gjør, så vi kan ikke drive med noe tull. Taket skal males riktig, gulvet skal legges fint. Selvfølgelig er det viktig at vi samarbeider godt.

GLAD I Å JOBBE: Roy jobber gjerne med vedlikeholdsarbeid og sjåføroppdrag.
GLAD I Å JOBBE: Roy jobber gjerne med vedlikeholdsarbeid og sjåføroppdrag.(FOTO: )

Trenger flere oppdrag

Arbeidsleder Tor Herman følger opp gutta. Taket sjekkes for hvorvidt man har klart å male over alle merker etter sparkel, og Roy får et anerkjennende nikk.

- Vi skal holde på i dette huset i et par uker til, men vi ønsker oss også flere oppdragsgivere. Det kan være eksempelvis folk som trenger hjelp til å få ryddet hagen, stubbefresing, maling, kjørt bort noe søppel eller annet forefallende arbeid, forklarer Tor Herman.

- Vi stiller ingen krav om at de skal slutte å ruse seg. Men, de kan ikke ruse seg i løpet av arbeidsdagen, og de må være skikket til å gjøre en god jobb.

Tor Herman veileder, forklarer, diskuterer og roser deltakerne. Det er ærlige tilbakemeldinger dem i mellom, og arbeidsoppgaver justeres underveis.

Utenfra ser det ganske likt ut som på de fleste arbeidsplasser.

- Vi søker om midler fra Helsedirektoratet til å videreføre og utvikle "I jobb" i Halden. Vi ser hvor mye det betyr for deltakerne, og vi vet at dette på sikt også vil føre til at flere får både bedre helse, en bedre hverdag og noen får en fot innenfor arbeidslivet. Jeg mener at dette tiltaket er et av de fineste vi har i bymisjonen.


FORNØYDE: Roy og Tor Herman tar en pust i bakken i løpet av dagen, og går gjennom hvor langt de har kommet på takmalingen. De er begge enige om at de gjør en god innsats.
FORNØYDE: Roy og Tor Herman tar en pust i bakken i løpet av dagen, og går gjennom hvor langt de har kommet på takmalingen. De er begge enige om at de gjør en god innsats.(FOTO: )