Hudlege Alexandros Lazaros Stefou har travle dager som eneste hudlege i Halden. Han behandler mellom 20 og 25 pasienter hver dag.

– Jeg har bokstavelig talt ikke tid til å gå på do, sier han.

Hektisk arbeidsuke

På venterommet henger det plakater fra humornettsider med vitser om sytete pasienter. Stefou sier han ofte er forsinket og pasienter må vente en stund. Derfor er det greit å ha noe som kan trekke på smilebåndet på venterommet.

– Jeg liker ikke å se på klokka nå jeg jobber. Jeg tror mange blir misfornøyd av å måtte vente opptil en time, men jeg må bruke den tiden jeg trenger på pasientene mine. Jeg er nødt til å gjøre jobben min ordentlig og grundig slik at pasientene føler seg sett og hørt om det som plager dem. Å gjøre ting halvhjertet blir sjeldent bra, sier Stefou og legger til:

– Jeg ser så mange pasienter hver dag fordi jeg får tilsvarende mange henvisninger. Det er et stort behov for hudlege i Halden. Noen pasienter spør om hvorfor jeg ikke tar imot færre pasienter, men da kommer ventetiden til å bli enda lenger, kanskje månedslange ventelister.

Hudlegekontoret i Halden drives alene av Stefou, og han har fire ansatte på legekontoret på Torget. Han er én av fem avtalespesialister i sitt fag i Østfold. Det betyr at han tar kun inn pasienter som har blitt henvist fra fastlege.

Avtalespesialistene er praktiserende spesialister, leger eller psykologer, som får driftstilskudd fra staten.

Se oversikt over avtalespesialister i Halden under:

Legespesialister Somatikk

Bjørgul, Kristiankirurgi – ortopediDyrendalsv. 13 C
Kullberg-Marcussen, Vibekeøre-nese-halssykdommerDyrendalsveien 13 C
Mielczarek, Wojciechindremedisin – kardiologiStorgata 4 c, 3 etg.
Stefou, Alexandros Lazaroshud- og veneriske sykdommerTorget 2
Synnestvedt, Hanne S.fødselshjelp og kvinnesykd.Johan Stangs Plass 1
Wendel, JohanøyesykdommerDyrendalsveien 13c,
Wiig, Mogens E.kirurgi – ortopediDyrendalsv. 13 CLegespesialister psykiatri

Moss, Ivar-JørgenPsykiatriGneisvn. 6Psykologspesialister

Johanson, SivPsykologiStorgata 9
Johansson, Monica E.PsykologiJohan Stangs Plass 2

Tok ut 2 millioner i utbytte

Stefou tok over hjemmelen etter Brit Odegard Krøvel i 2017. Da var selskapet et enkeltpersonforetak, men Stefou gjorde om til aksjeselskap. Bedriften har siden 2017 hatt inntekt mellom 5 og 7 millioner, og gått med millionoverskudd hvert år. I fjor tok daglig leder ut 2 millioner i utbytte til lønn.

Inntektene til firma kommer fra driftstilskudd fra staten, og fra egenandel til pasienter. Stefou sier de sparer en del penger på for eksempel markedsføring, men tjener mye penger fordi de behandler mange pasienter.

Hudlege Alexandros Lazaros Stefou og hjelpepleier Jeanne Jargvoll
Hudlege Alexandros Lazaros Stefou og hjelpepleier Jeanne Jargvoll(FOTO: )

– Men det er en utfordring at kun én person på huset er hudlege. Jeg har vært nødt til å finne effektive måter å jobbe på for å behandle flest mulig pasienter om dagen. Da blir det en del papirarbeid hjemmefra, sier han.

Siden mars har drifta på legekontoret gått ned cirka 20 prosent enn før korona-tid.

– Vi kunne sikkert spart penger ved å ha færre ansatte, men jeg liker ikke å kjøre 100 prosent på ressursene hele tiden. Man skal alltid ha noe å gå på. Og det er fint å vite at hvis noe skjærer seg, så kan vi drive videre uforstyrret.

Fra Hellas til Norge

Stefou er fra Athen og kom som utvekslingsstudent til Norge i Trondheim i 2003.

– Valget falt på Trondheim fordi jeg kjente til Rosenborg, og jeg trivdes så godt at jeg gjorde ferdig utdanningen og tok spesialisering der. Så flyttet jeg til nærmere svigerfamilien min i 2015 og nå bor jeg og familien min på Rolvsøy, sier han.