I søknaden skriver administrerende direktør for Scala Eiendom, Hans Jørgen Mørland, at de etter en god start på året med to måneder med bred generell omsetningsvekst i Scalas kjøpesentre, er sentrene deres i likhet med resten av bransjen rammet av den svært krevende situasjonen som er skapt som følge av korona-utbruddet.

– Vi ser med bekymring på denne situasjonen, og ser at våre leietakere sliter med den økonomiske belastningen ved krisa som har oppstått. Her må leietakere, gårdeiere, myndigheter, banker, forsikringsselskaper og alle deler av verdikjeden bidra til å skape løsninger.

– Som gårdeier og en del av verdikjeden, har vi derfor vært opptatt av å tidlig lete etter og definere fornuftige måter der vi kan bidra, samt etter beste evne forsøke å påvirke myndighetene til å forstå alvoret i situasjonen slik at de kan bidra med avbøtende tiltak som bedrer likviditeten til de aktørene som er hardt rammet, skriver han i søknaden.

Redusert husleie

Selskapet som eier Tista Senter innførte tidlig en justert kjernetid mellom klokka 10.00 og 18.00, for at de butikkene som ønsket det kunne velge å stenge tidligere enn normalt. Dette ble gjort for å redusere lønnskostnader og belastningen på ansatte.

– Videre har vi ved alle konkrete henvendelser om unntak fra driveplikten vist fleksibilitet og velvilje til individuelle og smidige løsninger for dem som sliter tungt.

– Vi har i tillegg vedtatt at vi vil redusere både leie og markedsføringsbidrag for dem som opplever betydelig omsetningssvikt. Som gårdeier har vi også bidratt med betydelige leiereduksjoner til våre leietakere, og det er begrenset hvilke ytterligere tiltak vi kan bidra med uten selv å få problemer, skriver Mørland i søknaden.

Eiendomsskatten del av felleskostnadene

I Søknaden forklarer Mørland at eiendomsskatten som hovedregel er en del av felleskostnadene på kjøpesentrene som dekkes av leietakerne.

– En midlertidig reduksjon i denne vil komme våre butikkleietakere direkte til gode, og er et ytterligere tiltak som kan bidra i dugnaden.

– Vi håper at kommunen vil bidra med sitt til kjøpesenterbransjen som er en av de hardest rammede bransjene ved å redusere, eller droppe helt, eiendomsskatten for kjøpesentereiendom i 2020, skriver han.

Fikk utsettelse

I Formannskapsmøtet 2. april ble det behandlet en næringslivspakke for Halden kommune. Der ble det vedtatt at næringslivet kan søke om utsettelse på betaling av eiendomsskatt og kommunale avgifter.

19. mai opplyser Hans Jørgen Mørland at det foreløpig ikke har fått svar på søknaden om redusert eiendomsskatt fra Halden kommune.