Da Norge stengte riksgrensa 17. mars, ble politiet beordret til å kontrollere persontrafikken på grenseovergangene for å bistå helsevesenet med å ivareta de strenge smitte- og hygienetiltakene i kampen mot koronapandemien.

Kun dem som jobber på tvers av grensa, får passere uten å bli satt i karantene. Alle andre må snu, reise rett hjem i karantene, eller vente på returtransport på kommunens karantenesenter på Svinesundparken.

Fra og med tirsdag 24. mars var soldater fra Heimevernet (HV, journ.anm.) på plass langs grensa for å bistå politiet.

– Det er vi veldig fornøyde med. Det betyr at politiet får frigjort flere ressurser til andre oppgaver som politiet fortsatt skal løse mens grensekontrollen pågår, sier politioverbetjent og innsatsleder Arve Hermansen i Øst politidistrikt.

Eugen er en av soldatene som nå vokter riksgrensen mot virussmitte

LEDER MANNSKAPET: Innsatsleder Arve Hermansen i Øst politidistrikt er tett på kontrollsituasjonen på Svinesund. – VI har mannskap ute hele døgnet, sier han. Arkivbilde.
LEDER MANNSKAPET: Innsatsleder Arve Hermansen i Øst politidistrikt er tett på kontrollsituasjonen på Svinesund. – VI har mannskap ute hele døgnet, sier han. Arkivbilde.(FOTO: )

Jobbpendlerne får skryt

Grensetrafikken har naturlig nok vært dalende siden 17. mars, men fortsatt er det nok å gjøre for politiet og Heimevernet. Pågangen av biler er størst om morgenen når pendlerne skal på jobb. Alle må ha med seg id-kort eller bekreftelse fra arbeidsgiver som skal vises til tjenestefolkene ved passering.

– Pendlerne er flinke. De viser oss dokumentasjonen uoppfordret gjennom vinduet, og det gjør kontrollen både effektiv og smittetrygg, påpeker Hermansen.

Antall bortvisninger fra grensa er lavt. Folk flest har fått med seg innreiseforbudet, og kun åtte personer ble bortvist fra den nye og den gamle Svinesundbrua i løpet av mandagen. På tirsdag var tallet 12.

Det totale antallet bortvisninger langs grensa i Øst politidistrikt er like over 200 siden 17. mars.

Slik er grensereglene nå

Vet om karantenebrudd

Når det gjelder nordmenn som settes i karantene når de prøver å krysse grensa til Norge over Svinesund, er antallet høyere. Gjennom dagen og kvelden på mandag og natt til tirsdag ble 162 personer satt i karantene. For samme periode på tirsdag, var tallet 167.

Disse personene får informasjon om hva karantenesituasjonen innebærer før de får beskjed om å kjøre rett hjem.

– Vi har ingen mulighet til å sjekke om de faktisk sitter i karantene, men vi formaner dem til å følge rådene fra helsemyndighetene, sier innsatslederen hos politiet.

Det er det ikke alle som gjør. Tjenestefolkene på grensa kan fortelle om flere tilfeller der både personer og biler er observert over grensa flere dager på rad.

– Vi stopper dem og gir dem først en muntlig advarsel. Passeringen blir loggført slik at vi kan dokumentere den i ettertid. Dersom det gjentar seg, blir de vurdert anmeldt, forklarer Hermansen.

TIL STEDE: Øst politidistrikt og Forsvaret ved Heimevernet kontrollerer persontrafikken på gamle og nye Svinesund.
TIL STEDE: Øst politidistrikt og Forsvaret ved Heimevernet kontrollerer persontrafikken på gamle og nye Svinesund.(FOTO: )

Ufrivillig landing i Sverige

Politiets innsatsleder på Svinesund forteller at de møter noen utfordringer der hver enkelt situasjon må vurderes individuelt.

For eksempel et tilfelle der et fly ble omdirigert til Landvetter ved Göteborg i stedet for å lande på Gardermoen.

– Noen av passasjerene kom over grensa på Svinesund for å få hentet bilen på Gardermoen. Et annet eksempel er en svensk oppdretter som skulle levere dyr i Norge. Slike situasjoner må vi vurdere individuelt der og da. Av den grunn har det heller ingen hensikt å ta kontakt med oss på forhånd, forklarer Hermansen.

Den omfattende grensekontrollen møtes med forståelse og tålmodighet hos de fleste.

– Vi opplever at folk er kjent med tiltakene, og vi føler oss godt mottatt når vi stopper trafikken. Vi har totalt sett få utfordringer med grensekontrollen, sier han.

Morten André har dement far i Näsinge:– Jeg får ikke besøke faren min, som virkelig trenger det

Kontrollerer mange steder

Grensa mellom Norge og Sverige i Halden og Aremark er lang og består av store uoversiktlige skogområder. Politiet og Heimevernet er til stede på de kjente grenseovergangene, men Hermansen påpeker at de også kontrollerer andre steder enn de kjente overgangene.

– Vi har mannskap ute gjennom hele døgnet på den nye og gamle Svinesundbrua, og så har vi hyppige kontroller på Bergby, Holtet og Kornsjø. Men vi er klar over at det fins mindre kjente grensepasseringssteder som lokalbefolkningen kjenner til, og vi oppsøker også disse.

– Kontrollerer dere andre ting enn koronarelaterte saker?

– Primæroppdraget vårt i denne perioden er å bistå helsevesenet med smitte- og hygienetiltak i forbindelse med pandemien. Men vi er politiet og skal fortsatt ivareta det ordinære oppdraget vårt. Tollvesenet er også på jobb som vanlig, så det er mange tjenestefolk på grensa for tida, sier Hermansen.

BERBY: På grensa mellom Norge og Sverige ved Berby er politiet og Heimevernet stadig på plass for å hindre at folk utnytter smutthull når det gjelder obligatorisk karantene etter Sverige-besøk.
BERBY: På grensa mellom Norge og Sverige ved Berby er politiet og Heimevernet stadig på plass for å hindre at folk utnytter smutthull når det gjelder obligatorisk karantene etter Sverige-besøk.(FOTO: )

– Må tenke «vi», ikke «jeg»

I stedet for å vurdere eventuelle smutthull i grensekontrollen, oppfordrer han folk til å følge helseminister Bent Høies ord.

– Jeg syns han sa det så fint en av de første dagene etter at alvoret slo inn. Nå må vi tenke vi og ikke jeg. Selv om man er frisk selv, så kan det hende man har en syk bestemor, astmasyk søster eller kreftsyk nabo. Dette er tida for å vise hensyn til hverandre. Det er en grunn til at reglene er så strenge som der er, konkluderer Arve Hermansen.