I torsdagens kommunestyremøte ønsket Solveig Kristine Østby Vitanza (Ap) mer informasjon angående saken som handler om å slå sammen BRA-veien og Båstadlund til et nytt arbeids- og aktivitetssenter ved tidligere Asak skole.

Hun etterlyste både tegninger og framdriftsplan fra administrasjon, og la fram et forslag til vedtak som også tok for seg det å se på alternativer vurdert i forhold til lokalisering og samordning av de ulike tjenestene. Hun la også fram hvordan disse punktene er forankret i medvirkningsprosessen, kommuneplanens samfunnsdel, klimaplan og folkehelsestrategi. Dette vedtaket fikk flertall i kommunestyret.

Mener posisjonen bevisst ønsker å utsette det nye dagsenteret på Asak:– Det er ikke noe vits å spekulere i dette

For langt vekk fra nærområdet

Jørn Nilsen, som har vært leder i Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) i Halden og Aremark, har lenge engasjert seg i saken om Asak, og er fornøyd med posisjonens nye vedtak. Han syns det er uheldig at plasseringen blir såpass langt vekk fra nærområdet til de som skal bruke senteret, og syns det er bra at politikerne tar opp tema om lokasjon i kommunestyret.

– Jeg syns det er fint at Halden kommune ønsker å investere i et slikt prosjekt for denne gruppa, men de planlegger et utrolig stort senter med parkering til 40 biler og jeg spør meg selv om det er en fabrikk de skal lage. Dette går helt baklengs inn i framtida.

Forbundsleder ved NFU, Jens Petter Gitlesen, stiller seg bak det Nilsen sier, og legger til at politikerne i Halden bør satse på mangfold.

– Denne gruppen har fra før utfordringer med å komme seg inn i samfunnet. Da blir det ikke bedre å isolere dem, sier han.

– Feil å sette de i flokk og følge

NFU Halden og Aremark lokallag sier de ikke ønsker større enheter, men heller flere små.

– Vi syns ikke det blir riktig å samle alle sammen på ett sted. Først og fremst er det ikke inkluderende for alle brukerne. For mange av brukerne blir dette for stort, og de kommer da ikke til å bruke det kommunale tilbudet. I tillegg blir brukerne avhengig av transport for å komme seg til senteret. Vi ønsker mindre enheter som er mer sentrale, sier Nilsen.

Jubileumsjubel i BRA-bandet: – Har vært gode venner hele tida

Han mener det blir feil å sette de utviklingshemmede i flokk og følge, og mener dette ikke blir naturlig integrering, inkludering og verdsetting i lokalsamfunnet.

Pågått i over ti år

21. januar vedtok Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk, klima og miljø en ny reguleringsplan for Asak, som handler om at politikerne i posisjonen ønsker at en fire mål stor tomt, som var planlagt å bruke til utearealer, skal forbli dyrket mark. Da vil det ikke være nok plass til det planlagt arbeids- og aktivitetssenteret.

Saken om å samlokalisere brukerne fra Båstadlund, BRA-veien og Asak har pågått i over ti år, og dersom det foretas nye vurderinger av lokasjoner og konsepter, vil arbeidet nok en gang starte på nytt.

Har ventet i over ti år på nytt arbeids- og aktivitetssenter – nå kan politikerne sette en stopper for planene

Jørn Nilsen har nylig gått av som styreleder i NFU Halden og Aremark. Men HA har vært i kontakt med nestleder i foreningen som sier at styret fortsatt står inne for synspunktene Nilsen viderebringer i denne saken.