I over ti år har de ventet på at det skal bygges nytt arbeids- og aktivitetssenter på Asak, slik at de kan samlokalisere brukerne fra Båstalund, Asak og BRA-veien. Planen var at det nye arbeids- og aktivitetssenteret skulle stå ferdig i 2020, men det har blitt betydelig forsinket, og nå håper man at tegningene skal bli ferdige i løpet av mars slik at prosessen endelig kan komme i gang.

– Blir ubrukelig

Men nå har planen fått et ett skudd for baugen. 21. januar i år vedtok nemlig Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk, klima og miljø en ny reguleringsplan. Politikerne i posisjonen ønsker at en fire mål stor tomt, som var planlagt å bruke til utearealer, skal forbli dyrket mark. Da vil det ifølge Vivian Seem-Hoffstrøm ikke være plass til det planlagte arbeids- og aktivitetssenteret og hun tror ikke politikerne forstår situasjonen og behovet til brukerne og de ansatte.

– Vi har levd under håpløse forhold i en årrekke. Nå når vi endelig så et lys i tunnelen, så kommer det nye planer på banen som i realiteten gjør at det sterkt etterlengtede arbeids- og aktivitetssenteret blir ubrukelig. Uten disse fire målene er det ikke mulig å drifte senteret, sier hun.

Hoffstrøm forklarer at det etter samlokaliseringen vil være rundt 60 brukere på det planlagte arbeids- og aktivitetssenteret. Disse tilhører forskjellige grupper, alt etter hvilke behov og ønsker de har. De forskjellige gruppene har forskjellige behov, og planen var opprinnelig at det skulle gå en vei rundt senteret hvor hver enkelt avdeling hadde sin egen inngang.

– I tillegg til alle brukerne som skal hentes og leveres, er det stor trafikk av minibusser og lastebiler som leverer tømmer til de som jobber med ved. Grunnen til at vi ønsket vei rundt, var at disse bilene skulle slippe å rygge på området med brukerne.

– Nå har politikerne bestemt seg for å gjøre om disse fire målene som var planlagt til utearealer til dyrket mark, og vi vil ikke få plass til en slik vei som planlagt, i tillegg til at utearealene våre vil bli sterkt trafikkert. Hvis disse planene gjennomføres er vi redd dette vil føre til farlige situasjoner daglig, sier hun bekymret.

UTEAREALENE: Det er fire mål like ved Asak arbeids- og aktivitetssenter som de nå frykter å miste som uteareal når det nye senteret skal bygges.
UTEAREALENE: Det er fire mål like ved Asak arbeids- og aktivitetssenter som de nå frykter å miste som uteareal når det nye senteret skal bygges.(FOTO: )

– Tror ikke politikerne forstår

I papirene til kommunestyremøte førstkommende torsdag står saksgangen til prosessen. Prosessen startet i 2009 og etter mye fram og tilbake endte den opp med det nåværende forslaget. Der står det også listet opp hvilke behov arbeids- og aktivitetssenteret har for utearealet, og at en ny reguleringsplan ikke vil gi tilstrekkelig areal til å tilfredsstille disse. Grunnen til at de trenger disse fire målene er blant annet lagring av tømmer og ved, arbeidsstasjoner, parkering til rundt 40 biler og fire minibusser, sansehage for mennesker med nedsatt funksjonsevne og Conteinerplass.

Cecilie Lind, tillitsvalgt i fagforbundet, tror ikke politikerne er klar over konsekvensene hvis planen om utearealet skulle bli skrinlagt. Til HA sier hun at det er de med størst behov, og som også krever mest, det vil gå mest utover.

– Vi har jobbet med falske lovnader og under miserable forhold i en årrekke, og nå kommer dette på toppen. Det er et forslag som vil ramme de svakeste, og jeg tror ikke politikerne er klar over hvilke konsekvenser et slikt inngripen i prosjektet vil få. De mest funksjonssvake er avhengig av trygge omgivelser og trygge rammer.

– Jeg vil gå så langt å si at hvis man tar fra arbeids- og aktivitetssenteret det planlagte utearealet for å få plass til dyrket mark, vil det i realiteten ikke ha noen hensikt å bygge. Vi vil ikke være i nærheten av å kunne oppfylle brukernes behov, forklarer hun.

TAR AV UTEAREALET: Det er ved siden av gamle Asak skole planlagt å bygge et vannbehandlingsanlegg.
TAR AV UTEAREALET: Det er ved siden av gamle Asak skole planlagt å bygge et vannbehandlingsanlegg.(FOTO: )

– Nok er nok!

Både de ansatte og brukerne har gledet seg lenge til at det nye arbeids- og aktivitetssenteret skal komme på plass. På Båstalund er det nesten ikke gjort noe som helst på nesten 30 år, og ikke hos noen av de tre sentrene er arbeidsmiljøloven eller kravet til universell utforming oppfylt.

Åse Lill Eriksen, tillitsvalgt ved FO, sier til HA smale dører som ikke har plass til rullestolbrukere, manglende lydisolering, manglende garderobe og toalettfasiliteter og generelt høy slitasje på byggene gjør arbeidsdagene krevende både for ansatte og brukerne selv.

– Bygget her på Asak som vi tok over fra SFO var ikke godt nok for eleven, men det skal være godt nok for brukere som krever spesialtilpasning. Vi fikk to millioner i 2017 for å utbedre lokalene, men dette anser vi som brannslukning og er på langt nær nok til å være i nærheten av det som vi trenger.

– Vi har lenge sett fram til å flytte inn i nye lokaler, men nå ser det ut til at politikeren igjen klarer å ødelegge planen. Nok er nok, tordner Eriksen.

LITE HYGIENISK: Brukere og ansatte har nå ventet ni år på det nye arbeids- og aktivitetssenter. Blant annet er de nåværende toalettfasilitetene under enhver kritikk.
LITE HYGIENISK: Brukere og ansatte har nå ventet ni år på det nye arbeids- og aktivitetssenter. Blant annet er de nåværende toalettfasilitetene under enhver kritikk.(FOTO: )

Bryter arbeidsmiljøloven

Ida Elverhøi, tillitsvalgt delta, forklarer at arbeidsforholdene er en stor belastning for de ansatte og at de er lei av gjentatte utsettelser.

– Vi får aldri ordentlig etablert oss. Vi har vært i midlertidige lokaler i ni år nå! Det skulle opprinnelig stått ferdig på Båstalund i 2012, men de arbeidene ble aldri igangsatt.

– Vi skulle endelig få ordentlige lokaler, og selvfølgelig er vi veldig frustrerte over at politiker nå skal ta fra oss det også. Blir disse planen stoppet må vi starte helt på nytt. Det er på tide at politikerne forstår konsekvensene av hva de vedtar, sier hun.

- Kompleks sak

Øivind Holt (MDG), leder Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk, klima og miljø, sier til HA at at han vil komme med en utfyllende uttalelse en av de nærmeste dagene.

- Dette er en kompleks sak og det foreligger for øyeblikket ikke noe konkret forslag for arbeids- og aktivitetssenteret. Vi forholder oss til Fylkesmannens vurdering av landbruksområdene når det gjelder reguleringsplanen knyttet til det planlagte vannbehandlingsanlegget som skal ligge på deler av tomten til gamle Asak skole.

- Når det gjelder disponering og en eventuell omregulering av landbruksområdene, vil jeg vil komme med en redegjørelse en av de nærmeste dagene, sier Holt i en kort kommentar til HA.