Over halvparten av bruene i Norge er nedslitte og har skader. Forskere har sett på hvordan droner kan avdekke kritiske skader på disse raskere.

Finne sprekker og andre feil

– Tanken er at vi med hjelp av droner lettere kan undersøke bruene nøye. Istedenfor å måtte stenge trafikken i lang tid, som ofte må gjøres i forbindelse med ordinære bruinspeksjoner, tar vi bruene i øyesyn med hjelp av droner med kameraer, forteller førsteamanuensis Yonas Ayele ved Høgskolen i Østfold. Han er leder for forskningsprosjektet.

Blant bruene høyskolen har undersøkt i forskningsprosjektet, er Skodsberg bru i Aremark og Håkenby bru i Halden. Også Grimsøy bru i Sarpsborg er blant dem som er undersøkt.

– Vi har fløyet dronene og tatt bilder med kameraer som er egnet til å finne sprekker og andre feil ved bruene, forteller Yonas Ayele.

Ved å bruke drone trenger man ikke alltid stenge brua mens inspeksjonen pågår. Du slipper også å montere stillas eller bruke lift, for eksempel.

– Her ved Skodsberg er et godt eksempel på en bru som ligger litt vanskelig tilgjengelig for inspeksjon, og du kan være avhengig av å stenge ett eller begge kjørefelt mens inspeksjonen pågår, viser førsteamanuensen.

Drone: Dronebilde av Håkenby bro i Halden.
Drone: Dronebilde av Håkenby bro i Halden.(FOTO: )

– Et hjelpemiddel for inspektøren

– Kan dronene erstatte at inspektøren selv undersøker sprekker med sine egne øyne?

– Det er ikke meningen at dronene skal komme istedenfor inspektørene, men denne teknologien er et godt hjelpemiddel for inspektørene, sier Yonas Ayele.

Etter at en bru er undersøkt med drone, og det er gjort funn som trenger å undersøkes nærmere, kan inspektørene bruke funnene og iverksette grundig undersøkelse av brua.

– Droner kan spare både tid og penger, samtidig som de kan bidra til at det iverksettes grundige inspeksjoner der det trengs, sier førsteamanuensen.

– Fant dere sprekker i Skodsbergbrua eller Håkenby bru?

– Ja, vi fant noen riss i Skodsberg bru i Aremark.

– Hva skjer videre med funnene deres?

– Nå jobber vi med å utvikle såkalte AI-algoritme med forskjellige brotypedata, og vi skal fortsette å lage 3D-modeller for bruer i Østfold, forteller Yonas Ayele

.

DRONE: Dronebilde av Skodsbergbrua i Aremark.
DRONE: Dronebilde av Skodsbergbrua i Aremark.(FOTO: )

Fagmiljøet er interessert

SAFEBRIDGE – som prosjektet heter – er finansiert av Oslofjordfondet. – I prosjektet har vi laget algoritmer, 3D-modeller og prinsipper for sikkerhetsvurderinger av bruer. sier førsteamanuensis Yonas Ayele ved Høgskolen i Østfold.

Høyskolen samarbeider med Norges arktiske universitet i Tromsø, University College London og University of Chile i prosjektet.

I september ble fagmiljøet og andre invitert til et seminar på høyskolen der blant annet dette prosjektet ble presentert.

– De som jobber med veier og bruer viser stor interesse, sier Yonas Ayele.