På Fredriksten camping rigger Engelsrud, som er leverandør av forbrukerfyrverkeri, profesjonelt fyrverkeri og øvelsesmateriell til Forsvaret, opp flere forskjellige typer fyrverkeri. I løpet av den neste timen skal de vise fram eksempler på festfyrverkeri, scenefyrverkeri og dagfyrverkeri, som både private personer og arrangører kjøper av dem.

Flere av produktene har blitt skutt opp på festningen før. Både på Tons of Rock og Landstreffet Fredriksten under større konserter.

Vil lære mer om fyrverkeri

Hensikten med å vise fram dette er at brannvesenet og politiet skal få bedre kjennskap og forståelse for hva de har lov til å si ja og nei til når det kommer til fyrverkeri.

Grønn Jobb AS får ikke lov til å feire med fyrverkeri

Regelverket i dag sier at på nyttårsaften mellom klokka 18.00 og 02.00, så har du lov til å fyre opp fyrverkeri. Utenom det må all bruk av fyrverkeri søkes om til brannvesenet og politiet. De må da vurdere om det er lov eller ikke.

Fyrverkeri-regler

Når du skal kjøpe fyrverkeri, må du huske på at:

  • Alt fyrverkeri som selges i Norge skal være godkjent. Det skal være påtrykt et godkjenningsnummer som består av bokstavene DSB etterfulgt av en tallkode. Godkjenningen skal sikre at fyrverkeriet opptrer som forutsatt ved bruk og ikke gjør skade på personer og eiendom.
  • Fyrverkeri kan kun selges fra godkjent salgslokale i perioden 27. desember – 31. desember. Resten av året er det altså forbudt å selge fyrverkeri. Det er heller ikke lov å selge fyrverkeri på dørene eller fra ikke-godkjente salgslokaler.
  • Pyrotekniske artikler som kan forveksles med leketøy, for eksempel små tanks, er forbudt i Norge.
  • Raketter med styrepinne er forbudt i Norge
  • All innførsel av alle typer fyrverkeri er forbudt uten særskilt tillatelse. Dette betyr at privatpersoner ikke har tillatelse til å kjøpe fyrverkeri i f.eks. Sverige og ta dette med hjem.

Vil vise at det kan være trygt

Brannvesenet har lov til å begrunne slike søknader kun på grunnlag av brannsikkerhet. Det er politiet som må ta hensyn til det som er sjenanse for folk, som for eksempel støy og med tanke på dyr i nærområdet.

– Da er det viktig at vi har den kunnskapen vi trenger for å godkjenne eller avslå en søknad, sier Frida Garrod.

Hun er branningeniør hos Halden brann- og feiervesen. Det er det lokale brannvesenet som har tatt initiativ til fagdagen på Fredriksten festning.

Østfold topper statistikken over fyrverkeri-skader

– Vi har inntrykk av at fyrverkeribransjen har slitt med at brannvesenet har sagt en del nei uten at de føler at de har fått noe særlig god begrunnelse. Vi i Halden brannvesen ønsket derfor å lære oss enda mer om fyrverkeri, og vi har invitert alle som hører til Øst 110-distriktet til å være med, sier Garrod og legger til:

– Samtidig får de fra fyrverkeribransjen en sjans til å vise fram hvor trygt fyrverkeri kan være. For eksempel ved at det som faller ned, som kan antenne, skal veldig mye til før det faktisk antenner.

FÅTT MER KJØTT PÅ BEINA: Når det kommer til fyrverkeri, så må brannvesenet enten godta eller avslå søknad som tar for seg brannsikkerhet. Nå har Halden brannvesen mer kunnskap om hva de kan si ja og nei til. Til venstre: Lasse Hovelsrud Oddevald og Frida Garrod fra Halden brann- og feiervesen.
FÅTT MER KJØTT PÅ BEINA: Når det kommer til fyrverkeri, så må brannvesenet enten godta eller avslå søknad som tar for seg brannsikkerhet. Nå har Halden brannvesen mer kunnskap om hva de kan si ja og nei til. Til venstre: Lasse Hovelsrud Oddevald og Frida Garrod fra Halden brann- og feiervesen.(FOTO: )

Over 30 ulike typer fyrverkeri

Brannvesenet og politiet fikk derfor en god gjennomgang av 34 forskjellige typer fyrverkeri.

Branningeniør Lasse Hovelsrud Oddevald fra Halden brann- og feiervesen har inntrykk av at mange tror at brannvesenet bestemmer som de vil når det kommer til fyrverkeri.

– Ikke alle i brannvesenet ønsker å fyre opp fyrverkeri, men samtidig kan vi ikke si nei til noe hvis det ikke har stor brannfare. Vi har lover og regler som vi må følge. Og i dag har vi virkelig fått innblikk i hva vi skal si ja og nei til, sier han.