(Halden Arbeiderblad)

  • Artificial intelligence (AI) = Kunstig intelligens

Sammen med sentrale næringslivspartnere, danner forsknings- og innovasjonsbedriften Smart Innovations Norway, en splitter ny næringsklynge innen anvendt AI for å løfte norske bedrifter inn i framtida.

Vil bli ledende i Norge

– Hvor er AI-klyngen om tre år?

– Da har vi samlet alle gode nasjonale krefter på anvendt kunstig intelligens, har et godt samarbeid med andre skandinaviske land og har fem ganger så mange medlemmer som i dag, sier Thor Mosaker som er administrerende direktør for Smart Innovation Norway i næringsbygningen vis-à-vis Høgskolen i Østfold.

– Det forskes mye på AI (kunstig intelligens) for tiden, og store nasjoner som USA ligger langt fremme. Smart Innovations Norway har alltid fungert som en bru mellom forskning og næringsliv og vårt mantra er «no impact, no research», sier Thor Mosaker, administrerende direktør i Smart Innovation Norway. Det er derfor naturlig for oss å satse på en næringsklynge for dem som ønsker å anvende kunstig intelligens i praksis, legger han til.

Forskningsbedrift i utvikling

Selv om det bare er noen måneder siden Thor Mosaker kom til Halden, har han allerede slått seg ned i byen og stemt her for første gang.

– Jeg er opptatt av å betale skatt i byen der jeg jobber, og jeg vil være med å utvikle arbeidslivet her, sier Mosaker som er utdannet advokat. Før han begynte på Smart Innovations Norway, jobbet han blant annet med å beskytte forskeres og næringslivets innovasjoner mot tyveri og cyberkriminalitet.

Det var i sin tidligere jobb som administrerende direktør i konsulentselskapet Zacco at han ble kjent med miljøet rundt Smart Innovation Norway i Halden.

– Jeg så at mange veldig gode resultater kom herfra, men jeg visste ikke fullt og helt hvor dyktige folk her er, og hvor mye tung kompetanse som finnes i området, før jeg kom hit, sier Thor Mosaker om et miljø som er i vekst og i utvikling.

  • Definisjon på kunstig intelligens:
  • Maskiner og programvare som løser forskjellige problemer i et skiftende miljø ved å bruke læring, samhandling, resonnement, minne, planlegging og så videre (Oversatt fra engelsk til norsk).

Har klokkertro på kunstig intelligens

Fra før av leder Smart Innovations Norway næringsklyngen NCE Smart Energy Markets, med over 70 partnere. Bedriften har altså god erfaring med administrerer klynger, og begge klynger vil leve side om side i Smart Innovation Norway.

Etter at det for kort tid siden ble kjent at Smart Innovations Norway starter opp den nye AI-klynge, har det gått fort med påmeldinger. I løpet av den siste uka har cirka 10 nye bedrifter og organisasjoner meldt seg på, noe som gjør at klynga nå har 50 medlemmer. Behovet for og ønsket om å være med, finnes altså.

– Det har vært snakket om kunstig intelligens siden 50-tallet. Hvorfor ser det ut til å ta av nå?

– Fordi tida er inne. Vi er akkurat nå midt i det som kalles en perfekt storm for å kunstig intelligens. Den perfekte stormen består av: Gode og rimelige sensorer for å samle inn mye data, 5G som gir økt datakraft til å håndtere de store datamengdene og gode algoritmer. I tillegg har vi maskinlæring til å håndtere dette, sier Thor Mosaker.

Blant initiativtakerne er Smart Innovations Norway, programvarebedriften eSmart Systems og forskningsorganisasjonen IFE (Institutt for energiteknikk). Thor Mosaker mener det er særlig to grunner til at tiden er moden for en AI-klynge i Norge.

– Norge ligger langt framme i bruk av teknologi og folk er positive til teknologi. Samtidig ligger Norge langt etter når det kommer til satsing på AI og vi merker på den positive mottakelsen at det er behov for samarbeid på området. Vi tror at vi kan få Norge til å ta igjen litt av det forsømte ved at gode krefter samler seg og lærer av hverandre, sier Mosaker som mener at Halden-miljøet er det opplagte stedet i Norge å starte og administrere en AI-klynge.

Ny, smart grønn sjef på Remmen: «Jeg vil se barnebarna i øynene og si at jeg bidro til det grønne skiftet» 

Sterkt miljø

– Vi har et sterkt kompetansemiljø innen anvendt AI i Halden fra før, med IFE, som har levert AI-løsninger internasjonalt siden 1980-tallet, og Høgskolen i Østfold, som har holdt fast ved å tilby rene maskinlæringsstudier mens andre høgskoler og universiteter kanskje har hoppet over på andre ting, poengterer Mosaker som fortetter:

For å oppnå klyngens mål om å gjøre norske bedrifter bærekraftige og klare for en ny verden, er nøkkelorganisasjoner fra både privat næringsliv, offentlig sektor og akademia samlet i klyngen.

– Alle de som er med i klyngen er selskap som jobber med AI eller har vedtatt at de skal jobbe med AI, forteller Mosaker.

SAMLE NORGE: - Det er naturlig å starte en kunstig ingeligens-klynge i Halden, sier administrerende direktør Thor Mosaker.
SAMLE NORGE: - Det er naturlig å starte en kunstig ingeligens-klynge i Halden, sier administrerende direktør Thor Mosaker.(FOTO: )

Kunstig intelligens kan defineres som datasystemer som er i stand til å løser oppgaver som hittil har krevd menneskelig intelligens. Slik intelligens kan brukes til mye.

– Det skal for eksempel finnes systemer som er i stand til å skille mellom føflekker med kreft og føflekker uten kreft. Enkelt sagt er datasystemet matet med svært mange bilder med og uten føflekkreft, noe som gjør en maskin i stand til å avgjøre dette på stedet. Når dette kommer i bruk, kan det være nyttig med tanke på rask diagnostisering.

– Når du googler «stol» – og senere får reklame på maskinen din for stoler – er det også kunstig intelligens?

– Ja, det er en del av det, sier Thor Mosaker.

Kunstig Intelligens gir Smart Innovations Norway, som Mosaker leder, enda et bein å stå på – det sjette for å være presis.

Smart Innovations Norways seks avdelinger driver med henholdsvis forskning, simulator- og konferansesenter, Smarte byer og samfunn, Inkubator, NCE-klynge og nå altså AI-klynge.