– Markedet har gitt en tilbakemelding på at noen boliger prises for høyt. Det er en trend vi har sett over tid, gjerne ved boliger i den øvre prisklassen, sier Kim Myhre (40), Bjørn-André Hafsrød (47) og Haavard Gimming Hoffstrøm (47) hos Privatmegleren Halden.

Blir solgt under prisantydning

Det finnes nå en rekke eksempler på boliger som har blitt lagt ut for salg, men som etter noen måneder uten spesiell interesse, blir tatt av markedet og blir lagt ut på nytt med en betydelig prisreduksjon. Samtidig er det blitt vanligere at boligene går et godt stykke under prisantydning.

– Man har mange eksempler, spesielt i øvre prissjikt, på at boligene prises altfor høyt i forhold til hva markedet er villig til å betale. I mange tilfeller håper selgerne at det skal komme kjøpesterke personer utenbys fra, som er villig til å betale mer enn haldensere.

– Vi kan ikke prise boliger i Halden beregnet på hva vi tror eventuelle kjøpere fra Oslo er villig til å gi, vårt primærmarked er Halden og da må vi prise oss deretter.

– Samtidig er det vanskelig for oss meglere, da vi innimellom sliter med å tilfredsstille selgernes forventning til pris, og ofte ser vi at de velger den megleren som setter den høyeste prisantydningen. Vi er også forpliktet til å gå ut med en pris som selger er villig til å selge for, da prissetting under det vil være ulovlig lokkepris, sier Bjørn-Andre Hafsrød.

FOR DYRT?: Flere meglere i Halden at flere boliger i øvre prissjikt prises for høyt.
FOR DYRT?: Flere meglere i Halden at flere boliger i øvre prissjikt prises for høyt.(FOTO: )

Vil ha det samme som naboen

Med mye tilgjengelig informasjon om markedet, og gode muligheter til å sammenligning priser i bestemte områder, gjør selger seg opp en mening om hva man kan forvente å få uten å kjenne til detaljer rundt de enkelte salgene. Dette kan by på utfordringer for meglerne.

– Noen er heldige og får to eller tre interessenter som byr mot hverandre. Det kan være enkelte boliger som går kunstig høyt, da de for eksempel ligger i enden av en blindvei, har litt bedre utsikt enn andre i området, eller så er det andre faktorer som er med på å skru opp prisen.

– Da gjør selger seg opp en forhåpning om salgssum, og innimellom er denne urealistisk i forhold til hva markedet faktisk er villig til å betale, sier Bjørn-André Hafsrød.

Yolo tegnestudio ønsker å flytte driften ut av Halden:–Byutvikling skal ikke kun bli drevet av politisk makt og prestisje, men også av faglig kunnskap  

Vil ha edruelig prissetting

Meglerne ønsker nå at man tanker seg litt bedre om før man går ut med en for høy pris. Det er naturlig at en selger vil ha mest mulig for boligen sin, men den oppnår man ikke nødvendigvis ved å gå høyt ut. Haavard Gimming Hoffstrøm tror at man må være litt mer realistisk når man setter prisantydning.

– Veien til en høy salgssum er ikke nødvendigvis en høy prisantydning. Ved en edruelig og fornuftig prissetting vil man tiltrekke seg flere personer til visning. Nå er det nok mange som blir skremt av en pris som er urealistisk. Da velger de heller å ikke bruke mer tid på salgsobjektet.

– Men vi skal ikke glemme at det også kan være vanskelig å sette riktig pris, spesielt på unike og dyre objekter. Det er få potensielle kjøpere, som gjerne ser seg om etter noe spesielt. Da kan det være vanskelig å finne riktig prisnivå, sier Hoffstrøm videre.

– Lite sammenligningsgrunnlag

En av boligene som har blitt satt ned i pris den siste tiden er en enebolig med utleiedel på Brekkerød. Opprinnelig salgspris var på 8,69 millioner kroner, men den er nå satt ned til 8,39 millioner.

Ansvarlig for salget, megler Henrik Lien Steiner hos Notar Sarpsborg tror at de nå har truffet riktig til tross for at de har vært nødt til å senke prisen.

– Prisen er satt i samarbeid med flere takstmenn, men boligen ligger på det nye feltet på Brekkerød hvor det foreløpig har vært få utskiftninger og vi har lite sammenligningsgrunnlag.

– Det er en stor enebolig som har utleiedel, og med utgangspunkt i byggepris tror jeg ikke vi har lagt oss altfor høyt. Samtidig er det ikke hver dag at det selges boliger i Halden for over sju millioner, sier Steiner.

Steiner forteller videre at de har mottatt bud på boligen, men at selger anså budet for lavt til å bli akseptert.

Høyeste salgspris på Brekkerød noensinne er for øvrig 6,5 millioner kroner.

UTFORDRENDE: - Noen selgere har urealistiske forventninger til salgssum, sier Mats Lilledal hos Lilledal & Partners
UTFORDRENDE: - Noen selgere har urealistiske forventninger til salgssum, sier Mats Lilledal hos Lilledal & Partners(FOTO: )

Lilledal: – Noen har urealistiske forventninger

Mats Lilledal hos Lilledal & Partners tror ikke at det er et gjennomgående stort problem i Halden at boliger prises for høyt, men sier at det av og til kan være utfordrende å møte selgers forventninger.

– Hver selger er forskjellig. Noen har mer fokus på pris enn andre, men det er uansett viktig for oss meglere å opptre med verdighet. Vi ønsker å være ærlige, men i en høy prisklasse kan det være utfordrende å finne riktig nivå. Da har vi ofte har lite å sammenligne med, sier Lilledal, som innrømmer at noen selgere har urealistiske forventninger.

– Selvfølgelig opplever vi at noen ønsker en unaturlig høy pris. Da er det en vurdering vi må ta om vi ønsker å inngå samarbeid med selger. Vi prøver å forklare at man oppnår det beste salget når man treffer riktig målgruppe og pris. Man kan ikke lure markedet, sier Lilledal videre.

IKKE ET PROBLEM: Bengt Kristiansen i Eiendomsmegler1 (t.v.) ser ikke på høy prising i Halden som et stort problem. her sammen med meglerkollega Anders Hauge.
IKKE ET PROBLEM: Bengt Kristiansen i Eiendomsmegler1 (t.v.) ser ikke på høy prising i Halden som et stort problem. her sammen med meglerkollega Anders Hauge.(FOTO: )
 

Kristiansen: – Ikke et generelt problem

Megler Bengt Kristiansen hos EiendomsMegler1 Halden var ansvarlig for leilighetsprosjektet i Os allé 9 som nylig ble tatt av markedet. Han deler sine kollegaers oppfatning om at forventningene kanskje er for høye i enkelte tilfeller.

– I leilighetsprosjektet i Os allé 9 var prisene for høye og leilighetene for store. Den økonomiske belastningen ble for stor, og det viste seg at det ikke var marked for et slikt prosjekt i Halden. Men med annen leilighetsutforming er jeg sikkert på at Os prosjektet blir en vinner. På generelt grunnlag vil jeg ikke si at det er problem med for høy prising i Halden, sier Kristiansen, som også legger til at boligmarkedet er i stadig utvikling.

– Tidligere måtte man på visning for å se salgsobjektet. I dag kan man sitte i sin egen stue, bla gjennom bilder og danne seg et godt bilde av boligen. Hvis man føler at prisen ikke harmonerer med kvaliteten, dropper man å gå på visning. Derfor er det viktig at man setter riktig pris i utgangspunktet.

Kristiansen tror også at markedet for boliger over 6 millioner kroner i Halden begrenser seg selv, og at grunnen til at en del boliger blir tatt av markedet og blir satt ned i pris har flere årsaker.

– I enkelte tilfeller ser vi at selger får blod på tann når de ser hva boliger i samme område har blitt solgt for. Da hender det at de forventer en urealistisk høy salgssum. For oss meglere er det viktig at prisen gjenspeiler hva markedet er villig til å gi, og korrekt prising av objektene er helt avgjørende for en ryddig og god salgsprosess, avslutter Kristiansen.