– Jeg tror samtlige muslimer opplever det norske samfunnet som trygt og godt og jeg tror sjansen for at dette skal skje igjen er svært liten, sier han.

Selv kjenner Shan Salman I. Butt mange som tilhører moskeen i Bærum som ble utsatt for det som trolig var et terrorangrep av 21 år gamle Philip Manshaus ved 16.00-tiden lørdag.

– Jeg har utvekslet meldinger med flere av dem som var involvert i Bærum. Heldigvis skjedde dette på et tidspunkt hvor det ikke var mange i moskeen. Jeg er glad for at dette ikke hendte under Id-feiringen. Under andre omstendigheter kunne dette gått så mye verre, sier han.

– Du gjør deg dine tanker

Mandag formiddag er Halden Moské helt folketom. Men søndag var det et yrende folkeliv under Id-feiringen. Over 300 mennesker var da samlet til fest i lokalene. Da var stemningen god og muslimer fra Halden koste seg sammen.

Utenfor moskeen var en politipatrulje på plass under hele Id-feiringen. Det satte Shan Salman I. Butt stor pris på.

– Det er klart man blir bekymret. Du gjør deg dine tanker etter et slik angrep. At politiet var synlig på utsiden av moskeen søndag, var en veldig betryggende faktor, sier han.

– Det var ikke vi som hadde bedt politiet være til stede, men jeg regner med at det var instrukser fra Justisdepartementet etter det som skjedd i Bærum lørdag ettermiddag, som førte til en større beredskap og bevissthet rundt Id-feiringen, sier han til Halden Arbeiderblad.

– Må bekjempe frykt

Shan Salman I. Butt legger ikke skjul på at angrepet på moskeen i Bærum fører til usikkerhet og frykt også blant muslimer i Halden.

– Men vi er trygge på at det norske samfunnet generelt, og Halden-samfunnet spesielt, fortsatt er trygt. Og vi gjør så godt vi kan med å fortelle egne medlemmer i Halden om at moskeer, synagoger og kirker skal være trygge steder å dra. Man skal kunne be i fred, sier han.

Han kan også personlig kjenne på bekymring. Moskeen er jo et sted han tar med seg sine barn, egne foreldre og venner.

ÅPEN DAG: Shan Salman I. Butt ved Halden Moské vil bidra til å dempe islamfientlighet, blant annet ved å invitere til åpen dag i moskeen.– Det vil skje i løpet av september eller oktober, sier han.
ÅPEN DAG: Shan Salman I. Butt ved Halden Moské vil bidra til å dempe islamfientlighet, blant annet ved å invitere til åpen dag i moskeen.– Det vil skje i løpet av september eller oktober, sier han.(FOTO: )

– Vi kan ikke gå rundt å være redde. Det viktigste arbeidet vi kan gjøre nå, er derfor å bekjempe frykt, vise større åpenhet, toleranse og kjærlighet overfor alle andre. Hat avler mer hat og den veien kan man ikke velge. Det er veien mot destruksjon, påpeker 43-åringen.

– Den eneste fornuftige og eneste veien til samfunnet, er fortsatt å utvide horisonten og forståelsen. Vi må jobbe med holdninger som skaper hat på alle sider. Det er viktig å avmystifisere det å være muslim. Gjennom samarbeid skaper man bruer.

– Er bekymringsfullt

Shan Salman I. Butt (43) registrerer at skepsisen mot muslimer stadig blir større her til lands.

– Det er bekymringsfullt og jeg mener det ikke er nok fokus på høyreekstremisme, islamfiendtlighet og muslimhat i Norge. Man burde slått hardere ned på antimuslimsk propaganda og slutte å være mikrofonstativ for de er som er ekstreme – uansett hvilken tilhørighet de har, sier han.

– Jeg etterlyser her en større bevissthet fra det politiske miljøet. Mange politikere og partiet tar avstand fra slike holdninger, men det er ikke bredt nok forankret. Det burde det vært.

– Hva gjør dere som tilhører Halden Moské for å motvirke skepsis mot Islam?

– Vi har en rekke aktiviteter fra moskeens side. Blant annet har vi hatt et godt samarbeid med politiet over lang tid. Vi har hatt politikere og skoleklasser på besøk her. I september eller oktober skal vi arrangere åpen dag i moskeen slik at alle haldensere som ønsker det, kan besøke oss. Dessuten engasjerer vi oss, blant annet gjennom frivillig arbeid. Det er viktig at alle bidrar positivt i det samfunnet vi lever i, svarer han.