Leder i Arbeidernes Jeger og Fiskeforeningen (AJFF), Bjarne Granli, krysser fingrene for at fagfolk snart skal finne ut hva det er som gjør laksen syk, men innrømmer at det foreløpig er et mysterium.

– Det er selvfølgelig vanskelig å si, men jeg er ikke redd for å anslå at minst 50 prosent av laksen i elva er syk, sier Granli til HA.

– Vet ikke hva man leter etter

Mattilsynet har i samarbeid med Veterinærinstituttet opprettet en status-nettside med informasjon om rapportert villaks med sår på og ved finnene, og blødninger i huden under buken. Den syke laksen blir nå undersøkt organ for organ i håp om å finne ut mer om sykdommen. Senest denne uka var norske forskere i Örekilsälven i Munkedal i Sverige for å ta prøver av syk laks.

Granli frykter at det kan gå mange år før de finner ut hva som feiler fisken, og ettersom sykdommen er funnet både i Sverige og Skottland, tror han at det høyst sannsynlig dreier seg om noe som skjer i havet.

– Det hadde vært enklere hvis man hadde visst hva man lette etter. For øyeblikket er det umulig å si, og så lenge veterinærer og biologer ikke finner ut av det, skal ikke jeg komme med noen teorier, sier han.

HÅPER PÅ LØSNING: Bjarne Granli, leder i AJFF Halden, håper at forskerne snart finner grunnen til laksesykdommen i Berbyelva.
HÅPER PÅ LØSNING: Bjarne Granli, leder i AJFF Halden, håper at forskerne snart finner grunnen til laksesykdommen i Berbyelva.
 

All hunnlaks fredet

Granli forteller nå at det er få laksefiskere langs Berbyelva, men at dette ikke bare har med sykdommen å gjøre.

– Vannstanden er for øyeblikket lav, så det kommer mindre fisk inn i elva. Men det ble sett syk fisk i elva så sent som forrige uke, sier Granli, som allikevel understreker at Berbyelva ikke er av de elvene som er rammet hardest.

– I Sverige har man forsket på sykdommen i seks år, og det finnes elver i Sverige hvor 99 prosent av reproduksjonen av yngel er borte. Det er ikke så alvorlig hos oss, men man skal huske på at det er første året at vi har denne sykdommen i Berbyelva, sier Granli videre.

På AJFF sine nettsider står det nå å lese at all hunnlaks fredes fra og med 10. Juli 2019 og ut sesongen. Dette på grunn av sykdommen som er i elva.

Den syke laksen i Berbyelva: – Undersøkes organ for organ 

– Problemet kan ligge i Iddefjorden

Ole-Bendik Dale, Seksjonsleder Forskning biosikkerhet og nye sykdommer ved Veterinærinstituttet, tror at noe av problemet kan ligge i Iddefjorden.

– Det er et kompleks problem, men det kan se ut som om laksen i Enningdalen har et tilleggsproblem. Fisken her har ikke bare sår på hud og finner, men er synlig syk og svømmer også rundt i svime. Dette ser vi bare der, og vi har tenkt tanken på at det kan være reisen gjennom Iddefjorden som gjør den syk, sier Dale.

Veterinærinstituttet har nå frosset ned mye prøvemateriale for å kunne forske på mulige vinklinger. Men Dale forteller videre at laksen tilbringer store deler av livet i havet, og det er vanskelig å få prøver av huden som har falt av før de kommer i elva.

– Det som er viktig å huske på er at det finnes mange typer laksesykdommer og dette er et kompleks problem, men det ser ikke ut som om dette er en aggressiv smittsom sykdom, men heller noe som oppstår lokalt, sier Dale videre.

UTELYKKER IKKE YTRE PÅKJENNING: Fagansvarlig Fiskehelse ved Veterinærinstituttet, Brit Tørud, utelukker ikke at laksesykdommen kan skyldes ytre påkjenning.
UTELYKKER IKKE YTRE PÅKJENNING: Fagansvarlig Fiskehelse ved Veterinærinstituttet, Brit Tørud, utelukker ikke at laksesykdommen kan skyldes ytre påkjenning.(FOTO: )
 

Kan være ytre påkjenning

Fagansvarlig Fiskehelse ved Veterinærinstituttet, Brit Tørud, forteller at de nå gjør alt de kan for å finne en løsning på problemet.

– Vi har allerede hatt møte med Fylkesmannen og Miljødirektoratet, og nå vil vi innkalle til et internasjonalt seminar for å belyse problemet og samarbeide med andre land som sliter med noe av det samme.

Tørud sier videre at grunnen til at man famler litt i blinde er at det er mange faktorer som kan spille inn. Forskjellig påvirkning kan gi like symptomer, mens samme påvirkning kan gi forskjellig symptomer.

– Det kan også skje noe med fisken i havet som vi ennå ikke kjenner til, og det kan være at fisken i Enningdalen blir utsatt for en større påkjenning enn annen fisk. Det vi vet er at det er stor dødelighet i Enningdalselva sammenlignet med tilsvarende elver.

– Til høsten skal det være yngletelling og da kan vi forhåpentligvis få noen svar. Sykdommen trenger ikke være infeksiøst og det kan godt tenkes at det er en ytre påkjenning som vi ennå ikke kjenner til, avslutter Tørud