HA har fått innsyn i totalsummen på anbudene til de tre firmaene som ønsket å bygge Os skole.

166 millioner differanse

AF Bygg Østfold vant som kjent anbudsrunden med sitt anbud på 404 millioner kroner, mens Halden-firmaet Øst AS leverte den dyreste på 570 Millioner. Solid Entreprenører sitt anbud var på 495 millioner kroner. Det skiller altså hele 166 millioner mellom det billigste og dyreste anbudet.

Kontrakten består av samhandling og utførelse av ny barne- og ungdomsskole for 660 elever, samt idrettsanlegg med håndballhall med to håndballflater, matchbane for eliteseriehåndball og en basishall. Total bruttoareal er 15.750 m². Forventet oppstart er i august 2019 etter godkjenning i kommunestyre og forventet overlevering i juni 2022.

AF-gruppen skal bygge Os skole og idrettsarena 

– Uklart grunnlag

Øst byggentreprenør var altså over 41 prosent dyrere enn AF Gruppen. Bård Degnes, daglig leder i Øst byggentreprenør, sier at det var utfordrende å sette en pris.

– Vi var usikre på hva vi skulle legge til grunn, og vi syntes vel grunnlaget var uklart.

– Det gjorde det ikke enklere at det ble forandret fra samspill- til totalentreprise underveis i prosessen, sier Degnes, som ikke har lyst til å uttale seg videre om hvordan han har oppfattet anbudsprosessen.

– Vanskelig å prise

Rune Magnussen, regionsjef i Solid Entreprenør, innrømmer også at det var vanskelig å gi en pris på prosjektet.

– Jeg skal være helt ærlig å si at vi la oss litt høyt på grunn av risikoen, men jeg synes vi ga en relativt riktig pris. Vi ville uansett ikke vært i nærheten av AF Gruppen sitt tilbud. Vi brukte spørsmål og svarrunden temmelig flittig og det var ikke alt vi følte vi fikk ordentlig svar på, sier Magnussen til HA på forklaring av hvorfor han tror avstanden mellom tilbudene er så stor.

– Beskrivelsen var litt utydelig og jeg sitter vel egentlig med følelsen av at man i realiteten har priset forskjellige prosjekter, sier han og legger til at de fremdeles har et godt forhold til Halden kommune og ønsker de og AF Gruppen lykke til med prosjektet.

Rådmannens kostnadskalkyle: 15 millioner kroner dyrere å rehabilitere enn å bygge nytt 

– Vi er svært tilfreds

Hos AF Gruppen er naturligvis stemningen en litt annen.

– Vi er svært tilfreds med denne tildelingen på et interessant skoleprosjekt. Sammen med kunden ser vi fram til å realisere et framtidsrettet prosjekt. Vår byggvirksomhet i Østfold har jobbet systematisk med gjennomføring av flere skolebygg den siste tiden både i Østfold og Follo.

– Os skole og idrettsarena blir et viktig bidrag for å videreutvikle denne kompetansen, sa Geir Flåta, konserndirektør i AF Gruppen, til HA 1. juli da det ble klart at de hadde blitt innstilt av Halden kommune som totalentreprenør for Os skole og idrettsarena.

– AF Gruppens tilbud stemmer med våre forventninger

Prosjektleder i Halden kommune, Arne Eikre, mener entreprenørenen skal ha hatt godt nok grunnlag for å kunne gi et riktig tilbud.

– Entreprenørene var aktive i spørsmål og svarrunden, og vi besvarte alt de lurte på. De burde ha grunnlag til å vite hva det skulle gi pris på, sier Eikre, som også legger til at entreprenørene hadde mulighet til å gi tilbud med forbehold hvis de hadde vært punkter de var usikre på.

Halden kommune har mottatt klage fra én av entreprenørene etter tildelingen av prosjektet til AF Gruppen.

– Vi har mottatt én klage som vi allerede har besvart, så for øyeblikket har vi ingen klager liggende. Prisen til AF Gruppen stemmer også overens med tilsvarende skoleprosjekter, så selv om det var stor differanse mellom tilbudene, mener vi at AF Gruppen har gitt oss en riktig og fornuftig pris, avslutter Eikre.