– Vi har ikke klart å selge nok leiligheter i innsalgsperioden til 1. juli, så da vil ikke prosjektet bli realisert i den formen det var tiltenkt. Nå skal vi omprosjektere og forhåpentligvis tegne leiligheter som treffer bedre markedet i Halden, sier Ole Kristian Sørlie til HA.

– For dyr totalbelastning

Grunnen til at leilighetsprosjektet vil bli omprosjektert, er ifølge Sørlie at leilighetene ble for dyre.

– Store leiligheter med en kvadratmeterpris opp mot 60.000 kroner var tydeligvis ikke markedet i Halden klart for ennå. Vi tegnet nok for mange store leiligheter.

Sørlie forteller videre at de trodde det skulle være et marked for større leiligheter med flere soverom til barnefamilier, men at man i Halden kan få flotte eneboliger i denne prisklassen, og det virker som om disse ønsker å bo nærmere marka i utkanten av byen.

– Nå må vi omprosjektere og se på muligheten for å få flere og mindre leiligheter, som vil ligge lavere i pris. Samtidig vil vi tillegge kvalitet, for eksempel sørvendte balkonger og beholde parkeringsplassen i kjelleren.

Haldens dyreste leilighet er solgt i Os allé

Samarbeid med HABO

Sørlie & co. har nå inngått et samarbeid med HABO, og SG-arkitekter er allerede i gang med omprosjekteringen av leilighetsbygget i Os allé.

– Vi skal samarbeide med HABO og har fått innspill fra dem om hva de tror vil være populært i Halden. Vi hadde i forrige uke et møte med arkitektfirmaet og de er allerede godt i gang med en ny skisse, sier Sørlie og forklarer hvorfor de ikke gikk videre med det nåværende prosjektet.

Det ble solgt leiligheter for rundt 40 millioner kroner, men Sørlie var avhengig av å måtte selge 70 prosent av leilighetene for at prosjektet skulle være sikret økonomisk.

– Det var vi ikke i nærheten av, og derfor turte vi ikke gå videre med prosjektet. Nå håper vi at de nye leilighetene skal være på markedet tidlig i høst, sier han optimistisk, før han understreker at dette ikke har noe med hans engasjement for Os skole å gjøre.

– Dette er to forskjellige ting og har ikke noe med at jeg er interessert i å bevare flotte den skolen.

Elleve boliger i Halden har prisantydning på over sju millioner  

– Bra respons på de største leilighetene

Ansvarlig megler Bengt Kristiansen i Eiendomsmegler 1 Halden tror også at det var for mange store og dyre leiligheter.

– Tilbakemeldinga fra publikum er at siden boligene var såpass store i størrelse, ble kjøpesummen for høy for mange. På annen side var det respons på de dyreste, så det viser at Halden er klare for objekter som er unike i form, størrelse og beliggenhet.

– Men alt i alt ble nok for mange av de store leiligheter, sier Kristiansen.

Ikke Os skole sin feil

Kristiansen tror ikke at usikkerheten rundt Nye Os skole har hatt noen påvirkning på salget

– Vi har ikke fått noen spesifikk tilbakemeldinger på at det har hatt noen betydning for potensielle kjøpere.

– Jeg tror at de som velger å flytte fra en større enebolig til en leilighet i sentrum er forberedt på at det kan være litt mer støy, samtidig får man til gjengjeld andre kvaliteter som nærhet til byens fasiliteter med på kjøpet, men det er også veldig individuelt fra kjøper til kjøper, sier Kristiansen.