– Å forsørge seg selv på strøm er en hyggelig greie, og noe jeg har hatt et ønske om i en god stund, sier Torgal Ståhl.

Taket til et av driftshusene på gården hans i Enningdalen, har nå blitt dekket av et solcellepanel. Gården han jobber på, vel å merke. Foreløpig er det faren hans, Bjørn Ståhl som bor der.

Solcellepanelet er på 45 m². I løpet av ett år vil det til sammen produsere 8000kW med strøm – litt under halvparten av det totale forbruket.

Fremmet av støtteordninger

Etter hva Ståhl vet, er han den første på Idd til å sette opp et slikt anlegg. I Bygde-Norge generelt er det riktignok stadig flere som følger etter. Bønder har en fordel fordi driftshus ofte har store tak, noe som gjør at forholdene ligger godt til rette.

I tillegg kan det gjøre gårdsdriften mer økonomisk og miljøvennlig, selv om Ståhl, som driver med skogproduksjon, sin nyvunne strømproduksjon først og fremst går til husholdning.

– Det at dette vokser blant bønder synes jeg er svært positivt, sier han.

For ham selv ble prosjektet for alvor satt i gang i november, da han deltok på en landbruksmesse. For Ståhl er ikke alene om den positive oppfatningen rundt dette. Det fremmes også av flere bedrifter.

Klar Energy samarbeidet med Felleskjøpet, og hadde en stand der de satt lys på nettopp denne muligheten. Ståhl innhentet et tilbud fra dem, og fikk i tillegg Enova, som gir støtte til miljøvennlige energitiltak, med på laget.

– Bedriftene som leverer anleggene legger det fram på en overkommelig måte. Dette gjør at vi som ikke er utdannet innen feltet, likevel kan forstå, og få det til å fungere uten noen problemer, påpeker han.

Hvordan fungerer en solcelle?

En solcelle er bygget opp av to lag med halvledermetaller, for eksempel silisium. Fotoner i lys blir absorbert i halvlederne og slår løs elektroner som på grunn av halvlederegenskapene bare kan bevege seg i én retning. Vi har dermed grunnlaget for elektrisk strøm.

Hentet fra: https://ndla.no/nb/node/8358?fag=7

Kan gå i overskudd

Solcelleanlegget er, som sagt, både gunstig med tanke på miljøet, og økonomien til den enkelte. For selv om det selvfølgelig koster å installere det, vil det ifølge Ståhl være betalt ned etter 10 år.

– Mens vi på vinterhalvåret kommer til å måtte kjøpe ekstra strøm, vil vi på sommeren mest sannsynlig være helt selvforsynt, forteller han.

Disse månedene vil de til og med ha muligheten til å gå i overskudd, som de igjen kommer til å tjene på.

Ståhl synes det er viktig å fremme dette energitiltaket, på grunn av alle de positive sidene ved det.

– Jeg håper flere velger å følge etter, sier han.