Klagen fra advokaten til Klengstua AS imøtekommes ikke. Nå er saken sendt til Fylkesmannen i Østfold og Viken for endelig behandling.

Dette er saken

Halden kommune har tidligere kommet med et knusende millionkrav etter tilsyn av Klengstua barnehage og krever at Klengstua AS tilbakebetaler nærmere tre millioner kroner.

Helt eksakt: 2.778.617 kroner. For både lønn og godtgjøring samt for høy husleie til seg selv. Husleia utgjør 743.778 kroner. Dette er for årene 2015, 2016 og 2017.

Summen på over 2.034.839 millioner kroner er akseptert. Kommunen starter innkreving av disse pengene nå.

Det er altså husleiesummen motparten til kommunen ikke vil godta i sin helhet.

Motparten mener kravet er for høyt og er uenig i kommunens beregningsmodell der det tas utgangspunkt i markedspris og bemerker blant annet: «Halden kommune foretar markedsprissammenligninger basert på lokale takstmannserfaringer – sett opp mot selvkost. Det blir feil».

Kommunen står derimot på sitt og opprettholder det opprinnelige kravet.

Mot Klengstua AS

Klengstua barnehage skiftet eier i fjor. Det var selskapet Seraphin AS som eide både Klengstua barnehage i Halden, Torshovhagen i Oslo og Risenga barnehage i Asker. Samtlige ble det åpnet tilsyn rundt.

Alle de tre barnehagene ble kjøpt opp av barnehagegiganten Læringsverkstedet, som fra før av blant annet eier DoReMi-barnehage i Halden.

Det opprinnelige kravet fra Halden kommune ble rettet mot selskapet Klengstua AS, fordi det er dette selskapet som har mottatt kommunens offentlige tilskudd.

Klengstua barnehage AS vil ikke betale alt tilbake 

Kommunen mener at de personene som har tatt ut for mye fortjeneste også selv må betale. Kommunen legger til grunn at det i realiteten vil skje et oppgjør mellom nye og gamle eiere fordi Halden kommunes tilsyn ble varslet før barnehagen ble solgt.

Det samlede kravet på nærmere tre millioner kroner ble sendt til Klengstua As av hensyn til ikke å ramme dagens drift og barna som i dag bruker Klengstua.

Da varslet også kommunen at dersom pengene ikke betales tilbake, må kommunen vurdere å redusere tilskuddet i kommende terminer som motregning for kommunens krav om tilbakebetaling.

Barnehagegigant har kjøpt opp Halden-barnehage 

Halden kommune ser for øvrig på Klengstua-saken som en prøvesak, og mener det på bakgrunn av denne saken bør iverksettes tilsyn for andre private barnehager i Halden.

Klengstua: Eierne tok ut 2.7 millioner i lønn, gikk 3,4 millioner i minus 

Tilsynssak

Halden kommune åpnet tilsynssak mot Klengstua barnehage den 20. april i fjor.

Årsaken er de to tilsynsrapportene kommunen fikk innsyn i for samme eierskaps to øvrige barnehager: Risenga i Asker kommune og Torshovhagen barnehage i Oslo.

I begge rapportene ble det avdekket betydelige feil med hensyn til eierskapets disponering av statstilskudd og foreldrebetaling.

Barnehage-gransking snart på politikernes bord

– Kommunen er velkommen til å gjennomføre tilsyn hos oss