– Ved trening i selvforsvar opparbeider man et instinkt, og er man trent riktig, reagerer man riktig, sier en entusiastisk Gzim Nikaj ved Halden kampsportsenter til HA før det litt spesielle selvforsvarskurset.

Kurs i buss

Det er andre gang Nikaj arrangerer et slikt selvforsvarskurs, og for at det skal bli mest mulig realistisk, har han leid inn en buss for anledningen.

– Vi vil at treningen skal foregå utenfor folks komfortsone, mens man har på seg vanlige klær og befinner seg på en trang plass. Det er for å gjøre det mest mulig realistisk.

– Man kan få bruk for teknikken man lærer på kurset på trange steder som buss, bil, fly, båt eller trikk, og hovedfokuset vil være å forsvare seg mot pistol og kniv, sier Nikaj, som forrige gang han arrangerte kurset hadde stor pågang fra publikum.

– Vi arrangerte tilsvarende kurs for to år siden. Da ble det fulltegnet i løpet av kort tid. Jeg regner ikke med at interessen blir noe mindre denne gang.

LÆRER DEG SELVFORSVAR. Gzim Nikaj ved Halden kampsportsenter holder kurs hvordan man forsvarer seg på trange steder. Kurset vil holdes på en buss i Halden sentrum.
LÆRER DEG SELVFORSVAR. Gzim Nikaj ved Halden kampsportsenter holder kurs hvordan man forsvarer seg på trange steder. Kurset vil holdes på en buss i Halden sentrum.(FOTO: )

Skaper ikke frykt

Du er ikke redd for å skape frykt blant befolkningen?

– Nei, det har aldri vært viktigere å kunne forsvare seg enn nå. Selvfølgelig er muligheten for at en slik situasjon skal oppstå i Halden temmelig liten, men dette dreier seg ikke bare om Halden, men også når man er på reise.

– På kurset lærer man mange de samme teknikkene vi bruker på andre selvforsvarskurs, men nå tar vi dem ut av det trygge miljøet på treningssenteret.

Lærer ikke bare å forsvare seg selv

Nikaj deler opp kurset, som vil avholdes i Halden sentrum og vare rundt halvannen time, i fire forskjellige deler.

– Jeg deler kurset opp i avvæpning, overmanning, skanning og flykt og VIP. Avvæpning og overmanning sier seg selv, mens skanning og flykt går ut på å lese og tolke situasjonen, og se seg om etter mulige fluktruter.

– VIP er delen hvor man lærer å beskytte et familiemedlem, venner eller andre tilfeldige personer. Vi er også innom hvordan vi kan benytte oss av gjenstander man vanligvis har med seg, som for eksempel mobiltelefon og nøkler, sier Nikaj, som også legger til at man noen ganger også er nødt til å beskytte en gjerningsperson mot seg selv.

– Dessverre har vi sett at personer har blitt alvorlig skadet eller drept fordi man ikke har hatt kunnskap om selvforsvar. Man må huske på at en del av gjerningsmennene kan være ruset eller psykisk ustabil, og at de i realiteten trenger å beskyttes mot seg selv.

– Kunnskapen å kunne overmanne og uskadeliggjøre en person kan oppstå når og hvor som helst, avslutter Gzim Nikaj.