Berget er leder for avdeling for Samfunnsutvikling i Halden kommune. Han ble involvert tidlig i prosessen med Kruttrøyk Event AS som har jobbet for å få Vikingane-produksjonen til festningsbyen. Det er han som har vært kommunens representant i møte med bankene, Sarpsborg kommune og andre aktører.

Halden kommune har allerede bevilget én million kroner til produksjonen, men forutsetningen er at kommunen kommer i samarbeid med andre aktører som bidrar med totalt fire millioner kroner.

Har søkt fylkeskommunen om én million kroner

I søknaden som er sendt Østfold fylkeskommune, der Halden kommune ber om støtte på én million kroner, argumenteres det med at innspillingen vil gi økt oppmerksomhet rundt funnet av Gjellestadskipet, og at utviklingen av en vikinglandsby og et informasjonssenter vil skape arbeidsplasser.

– Dersom Østfold tar eierskap til serien og knytter dette sammen med funnene rundt Jellhaug, vil det ha enorme muligheter både rundt næringsutvikling, kompetanseutvikling og historiefortelling til verden, står det i søknaden.

Halden kommune ønsker å legge til rette for innspilling av Vikingane sesong 3 i Halden. Kommunen har bevilget én million kroner.
Halden kommune ønsker å legge til rette for innspilling av Vikingane sesong 3 i Halden. Kommunen har bevilget én million kroner.

Bør gi Halden turister fra hele verden

Berget forklarer hvorfor han mener at en innspilling av Vikingane sesong 3 i Halden kan være verdifullt.

– Det er ønskelig at produksjonen bruker lokalt næringsliv og lokale skuespillere og statister så langt det er mulig. Erfaringen fra de to tidligere sesongene er at det brukes betydelige beløp lokalt til kjøp av produkter og tjenester, sier han.

Han forteller at Vikingane sesong 1 og sesong 2 hadde i gjennomsnitt i overkant av 1 million TV-seere på NRK, og i tillegg var det den fjerde mest sette humorserien på Netflix i USA.

– Vikinghistorie har fått økt interesse de siste årene. Kombinerer vi den økende interessen for vikinghistorie, funnet av Gjellestadskipet og populariteten med serien Vikingane bør dette gi en økning av turisme fra hele verden. Men jeg vil presisere at det må en betydelig jobb til for at det skal skje.

– Har Halden kommune budsjettert midler for å utvikle det potensialet dere mener Vikingane kan gi?

– Det er ikke satt av ytterligere midler hos Halden kommune til spinnoff-effekter. Halden kommune vil først og fremst være en tilrettelegger, sier Berget.

Snart skal de heise et vikingskip opp i trærne

Kommunen skal yte «betydelig egeninnsats»

I søknaden som er sendt fylkeskommunen skriver Halden kommune blant annet at kommunen skal bidra med «en betydelig egeninnsats». Det presiseres også at det er for tidlig å gi noe estimat på hva det innebærer økonomisk.

– Kan du utdype hva som ligger i «betydelig egeninnsats»?

– Dersom det blir noe av produksjonen av Vikingane sesong 3 i Halden, vil både avdeling for samfunnsutvikling, kultur og teknisk avdeling bidra betydelig. Slik vi også gjør ved andre store arrangementer i Halden.

Håper på avklaring i mars

Sparebankstiftelsen 1 Halden, Berg Sparebank og Sarpsborg kommune har vært nevnt som mulige økonomiske samarbeidspartnere i tillegg til fylkeskommunen.

Produsentene av Vikingane har tidligere sagt at januar var siste frist for å kunne gå for en avtale som muliggjorde innspilling i Halden, men Berget forteller at han har en dialog med dem vedrørende videre prosess.

– Jeg har vært i dialog med regissør for å avklare om vi skal fortsette prosessen med søknadene. Det er nå avklart. Søknadene til mulige samarbeidspartnere vil mest sannsynlig bli behandlet i mars. Vi vil ha tett dialog med produksjonsselskapet fram til vi får svar på søknadene.

Sigmundstad og Edquist uenige om Vikingane: - Vi kan ikke kaste kommunale kroner etter kommersielle prosjekter