– For meg er dette stedet livet. Hestene gir meg så utrolig mye, sier Karen Bertelsen.

På Kamperhaug gård legger de stor vekt på å bruke hest som metode i aktiviteter for alle. Særlig for barn med særskilte behov. Karen og tantebarnet Tuva (19) er faste brukere av gården, og tilbringer to dager i uken sammen med hestene. I snitt har gården opp mot 70 faste brukere i uken.

 

Trenger ny ridehall

Kamperhaug gård driver hundepensjonat, gårdsbutikk, nettbutikk, kafé og har egen konferansesal, samt tilbyr arbeidstrening og pedagogisk utvikling med lærekandidater i salgs- og hestefaget. I tillegg til dette tilbyr de forskjellige hesteaktiviteter som heste-SFO for skoleelever etter skolen hvor de lærer om hest og stallarbeid, fôrryttere hvor en gjeng har ansvar for sin egen hest, hesteassistert intervensjon for mennesker med særskilte behov, samt rideleir om sommeren.

For å drive gården videre sier gårdseierne Inger Cecilie Huseby Grønnerød og Thor B. Grønnerød at de trenger å bygge en ny ridehall. Det er på grunn av at det ikke er mulig å holde samme virksomhet i vinterhalvåret med is, vind, regn og sludd.

– Mange med funksjonsnedsettelser tåler det faktisk ikke, sier Inger Cecilie Huseby Grønnerød.

Vil drive videre

Thor og Inger Cecilie Grønnerød forteller at gården er liten og brukes ikke til tradisjonelt landbruk. De produserer gress til egne dyr og har tidligere hatt sauedrift. Noe de har trappet ned på da det ikke var mye penger å hente inn. Begge to har jobber ved siden av gårdsdriften og forteller at mye av midlene til gården kommer utenfra. Thor mener at de lett kunne tredoblet antall brukere om de hadde egen ridehall slik at de også kunne drifte på vinterhalvåret.

– Skal vi klare å få til en fornuftig drift uten å måtte jobbe så mye ved siden av, ser vi at eneste mulighet er å få høyere aktivitetsnivå. Det skaper flere arbeidsplasser og mye positivitet for dem som er brukere av gården. Flere etterspør terapiridning, og det er det ridehuset er ment til, sier han.

I dag er det sju faste arbeidsplasser på gården.

VIL DRIVE VIDERE: Inger Cecilie og Thor Grønnerød forteller at det blir vanskelig for de å drive gården videre om de ikke får økt aktivitetsnivået med nytt ridehus.
VIL DRIVE VIDERE: Inger Cecilie og Thor Grønnerød forteller at det blir vanskelig for de å drive gården videre om de ikke får økt aktivitetsnivået med nytt ridehus.(FOTO: )

Skuffet over kommunen

Søknad om dispensasjon om tillatelse til å bygge ny ridehall har Halden kommune avslått. Begrunnelsen er at kommunen ønsker en omregulering av gården og på grunn faren for presedens.

– Å kreve omregulering av en godkjent Inn På Tunet-gård faller på sin egen urimelighet. Første krav til en slik gård er at det faktisk er en gård som driver med landbruksaktiviteter. Omregulerer vi denne, vil hele grunnlaget falle bort, sier Inger Cecilie Grønnerød.

I tillegg syns hun det er en merkelig vurdering fra kommunen om at ridehallen vil skape presedens.

– Det finnes ingen lignende foretak på gård i Halden. Kommunen har sammenlignet flere gårder med oss, men det er rene hesteforetak. Vår gård er ikke bare hesteforetak, men her er hest metode i aktivitet for barn, unge og voksne med funksjonsnedsettelser. Det er viktig at de ikke bare ser med skylapper ned i plan og bygningsloven, men også ser på det allmennyttige formålet som er på gården.

– Slik jeg ser det tar kommunen vekk fritidstilbud til de som ikke har så mange andre alternativer å velge i.

KAMPERHAUG: I snitt er det 70 faste ryttere i uken som benytter seg av hestetilbudet på Kamperhaug. Her er noen av dem. Fra venstre: Stine Jansen, Lisbeth Bacon, Inger Cecilie Grønnerød, Tuva Bertelsen, Wenche Rustad, Amalie Grønnerød, Karen Bertelsen, Anne Marie Smetana, Sara Øraas og Eirik Lorentzen.
KAMPERHAUG: I snitt er det 70 faste ryttere i uken som benytter seg av hestetilbudet på Kamperhaug. Her er noen av dem. Fra venstre: Stine Jansen, Lisbeth Bacon, Inger Cecilie Grønnerød, Tuva Bertelsen, Wenche Rustad, Amalie Grønnerød, Karen Bertelsen, Anne Marie Smetana, Sara Øraas og Eirik Lorentzen.(FOTO: )

Følger lovverket

Kristine Schneele, fagleder byggesak i Halden kommune, forstår frustrasjonen til Grønnerød, er klar over tiltakene ved gården og mener det ikke er det avslaget handler om.

– Etablering av ridehallen er etter vår oppfatning ikke landbruksvirksomhet, og det er derfor i strid med arealformålet, sier hun.

Hun legger til:

– Vi mener også at det drives en omfattende og variert næringsvirksomhet på gården, og at det vil være en fordel for tiltakshaver å utarbeide en reguleringsplan for å se helhetlig på virksomheten og kunne utvikle denne videre. Som alle andre tiltak må vi vurdere om det er i tråd med lover og de kommunale planene. Det er en forutsetning for å gi dispensasjon at ikke nye tiltak strider mot de interessene som skal ivaretas.

– Dere skriver at dere er redde for at ny ridehall vil skape presedent. Hvorfor er det problem å gi dispensasjon når det ifølge gårdseierne ikke fins lignende foretak i Halden?

– Det er noen andre som har lignende aktiviteter. Vi har vist til noen av dem i vedtaket og det kan dukke opp andre. Det med likebehandling av søkere er vi opptatt av. Vi mener det bør gjennomføres en reguleringsplan slik at man får sett hele virksomheten i ett. Fordelen med det er at du sikrer i større grad medvirkning av andre som kan bli berørt.

– Man ønsker selvfølgelig raske avklaringer, men vi må vurdere dette ut ifra samfunnsmessige interesser og lovverket. Det er jo ikke slik at vi ikke mener det er mulig å gjennomføre. Det handler bare om prosessen, sier hun.

Går ikke rundt

Gårdseierne forteller at de nå er på grensen av det de klarer med kapasitet.

– Får vi ikke nytt ridehus er vi nødt til å trappe ned aktivitetene, selge en del hester og eventuelt bli privat. Vi kan ikke fortsette slik vi gjør nå da vi ikke har økonomi til det. Det går rett og slett ikke rundt, sier Thor Grønnerød.