– Det å gi en person et pålegg om å forlate sentrum, er den mildeste reaksjonen vi kan bruke. Likevel opplever vi forholdsvis ofte at folk ikke retter seg etter det vi pålegger dem, sier politibetjent Håkon Bukholm.

Pålegg betyr «nå med en gang»

Politiførstebetjent Gøran Kjeldsen tror at en del ikke forstår hva det betyr at politiet pålegger deg om å dra hjem. Det betyr ikke at politiet spør deg om å dra hjem.

– Når vi pålegger noen om å forlate sentrum, mener vi at de skal gjøre det med en gang. Dersom vi ser dem i sentrum senere samme kveld, kan de bli bøtelag. De kan også bli tatt med til arresten på Grålum. Å ikke rette seg etter politiets pålegg gir fra 6.000 kroner i forelegg på hverdager og fra 9.000 kroner i helgene, forteller Gøran Kjeldsen.

En gjenganger er at folk «skulle bare kjøpe med noe mat hjem», men det er ikke greit for politiet at du går innom gatekjøkkenet. Dersom politiet har pålagt deg å forlate sentrum, er det en grunn til det. Da har det skjedd noe i forkant som har utløst denne reaksjonen fra politiets side. Og da kan kebaben bli dyr, for å si det slik.

Flere uerfarne i julebordsesongen

Nå er det rett før julebordsesongen starter – forspillet til julebordsesongen er i gang – og politiets erfaring er at det er mer bråk i helgene i julebordsesongen enn ellers.

Riktignok har det blitt bedre enn det var for 15, 20 år siden, og det kan ha flere årsaker. En av grunnene kan være at det er generelt færre folk ute på byen nå – en annen grunn kan være at politiets forebyggende arbeid hjelper.

Bøtesatser for julebordsgjester

  • Ordensforstyrrelser: Fra kroner 6.000.
  • (OBS: Mellom fredag kl. 18.00 og søndag klokka 10.00: Fra kroner 9.000.)
  • Nyte rusdrikk på offentlig sted: Fra kroner 2.000.
  • Ikke rette seg etter politiets pålegg: Fra kroner 6.000.
  • (OBS: Mellom fredag kl. 18.00 og søndag klokka 10.00: Fra kroner 9.000.)
  • Nekte å oppgi personalia/falsk personalia: Fra 6.000 kroner
  • Uninering på offentlig sted: Fra kroner 4.000.
  • (OBS: Mellom fredag kl. 18.00 og søndag klokka 10.00: Fra kroner 6.000.)

– Vår erfaring er at det er flere uerfarne folk ute på byen i julebordsesongen. Når du ikke er vant til utelivet, ikke kjenner utelivets festkodeks, er det lurt å vise litt forsiktighet og ikke la seg irritere for lett, sier Håkon Bukholm.

Politibetjenten oppfordrer også folk til å ikke blande seg inn i politiets arbeid når de står midt i en situasjon.

FØLG PÅLEGG: Politiførstebetjent og avdelingsleder patrulje Gøran Kjeldsen (til venstre) og politibetjent Håkon Bukholm oppfordrer folk til å følge politiets pålegg.
FØLG PÅLEGG: Politiførstebetjent og avdelingsleder patrulje Gøran Kjeldsen (til venstre) og politibetjent Håkon Bukholm oppfordrer folk til å følge politiets pålegg.(FOTO: )

– I forbindelse med bråk, opplever vi at noen kan være litt vel raske og pågående med å fortelle hva de har sett og opplevd. Vi forsøker alltid å være imøtekommende og høflig, og setter pris på hjelp, men hvis vi ikke har tid til å prate med folk der og da, eller ber folk om å trekke seg unna, er det fordi vi er konsentrerte om situasjonen vi står midt opp i, sier Håkon Bukholm.

Politiet har utarbeidet kjøreregler for julebordsesongen.

– Hvis folk følger dem, skal det nok gå bra, sier Gøran Kjeldsen.

Her er politiets 10 bud for julebordet

PÅ JOBB: Politiførstebetjent og avdelingsleder patrulje Gøran Kjeldsen (til venstre) og politibetjent Håkon Bukholm kommer til å være på jobb i løpet av julebordssesongen.
PÅ JOBB: Politiførstebetjent og avdelingsleder patrulje Gøran Kjeldsen (til venstre) og politibetjent Håkon Bukholm kommer til å være på jobb i løpet av julebordssesongen.(FOTO: )
PÅ JOBB: Politiførstebetjent og avdelingsleder patrulje Gøran Kjeldsen (til venstre) og politibetjent Håkon Bukholm kommer til å være på jobb i løpet av julebordssesongen.
PÅ JOBB: Politiførstebetjent og avdelingsleder patrulje Gøran Kjeldsen (til venstre) og politibetjent Håkon Bukholm kommer til å være på jobb i løpet av julebordssesongen.(FOTO: )
Jon Hellberg og Tore Løwengreen
Jon Hellberg og Tore Løwengreen(FOTO: )