– Så tørt som det er nå, så vet vi jo aldri hvor lenge vi kan fortsette å hogge i skogen. Derfor har vi sendt ut permitteringsvarsel til alle som jobber i de 11 skogsmaskinene våre, sier Jens Unneberg.

– Aldri sett maken

Haldenseren – som har drevet i skogen i 38 år – er blant de mest erfarne i sin bransje. En lignende tørke har han aldri sett maken til.

– Aldri! Jeg har aldri opplevd en lignende tørkeperiode dette, sier Jens Unneberg.

Jens Unnebergs skogsmaskiner går over hele Østlandet for tiden. I vårt distrikt er de på jobb i Enningdalen og i Aremark.

Entreprenøren, som kjører for Glommen Skog, sier til HA at han er glad for at det fortsatt er tillatt for mannskapet hans å drive virksomheten i skogen.

– Vi har løpende kontakt med brannsjefene i alle områder hvor vi jobber, og vi har tatt våre forholdsregler for å unngå å starte skogbrann, sier Jens Unneberg.

Røkeforbud og av med kjettingene

Alt som har potensial til å starte skogbrann, er bannlyst for øyeblikket.

– Alle kjettinger og belter er tatt av maskinene, og vi smører kjedene mer enn vanlig. Vi sørger også for at det er fritt for støv og annet som kan gi friksjon, sier Unneberg som fortsetter:

Ellers er entreprenøren og hans ansatte svært aktsomme med alt som kan starte brann.

– For eksempel har vi innført røkeforbud blant våre ansatte mens vi er på jobb ute i den tørre skogen, forteller Jens Unneberg.

Skogentreprenøren har også satt i gang et tiltak for å raskt kunne bekjempe eventuell ild, dersom uhellet skulle være ute:

– Vi har 1.000 liter vann lagret ved alle skogsmaskinene våre, for sikkerhets skyld.

SKOGEN: Jens Unneberg foran en av skogsmaskinene sine. Nå er kjettingene tatt av.
SKOGEN: Jens Unneberg foran en av skogsmaskinene sine. Nå er kjettingene tatt av.

Kommer til i andre områder

«Aldri så galt at det ikke er godt for noe», lyder et gammelt ordtak, og det gjelder også i denne prekære situasjonen for skogsarbeiderne i distriktet.

– Fordelen med tørken er at myrer og andre våtområder tørker inn midlertidig, noe som gjør at vi kommer til områder som vi vanligvis ikke ville nådd uten at marken er bunnfrosset om vinteren. Nå kan vi kjøre maskinene fram til disse områdene – vel å merke uten kjettinger og belter.

Jens Unneberg sier til HA at han håper på regn hver dag nå.

– Det er jo meldt nedbør til helga, og det hadde vært fint for oss som er avhengig av at vi fortsatt får drive virksomheten vår i skogen, sier Jens Unneberg.

VIKEN SKOG: Skogbrugsleder Jon Martin Bergum ogproduksjonsplanlegger Thore Stenrød på jobb i Aremark.
VIKEN SKOG: Skogbrugsleder Jon Martin Bergum ogproduksjonsplanlegger Thore Stenrød på jobb i Aremark.(FOTO: )
 

– Alle har vært på brannvernkurs

Thore Stenrød fra Halden som er produksjonsplanlegger for Viken skog på Østlandet, sier til HA at også de driver i skogen til tross for skogbrannfaren.

– Vi kjører med noe lavere bemanning, for dem som kan har passet på å ta ut ferie nå. Når det gjelder selve driften, så følger vi alle lover og regler og tar alt av forholdsregler, slik som å kjøre uten belter og kjettinger og ha vann tilgjengelig ved skogsmaskinene, forteller Thore Stenrød.

150 skogentreprenører som er tilknyttet Viken skog, har vært på brannvernkurs for å forhindre skogbrann når de er på jobb.

Ikke en eneste skogsdrift blir iverksatt før det er gjort en meget nøye risikovurdering.

– Mine arbeidsdager som driftsleder nå går ut på å vurdere risikoen for skogbrann i de forskjellige driftsområdene. De områdene som har middels eller høy risiko, siler vi ut. Vi hogger heller der det er liten eller ingen fare for skogbrann.

– Hva med gårdbrukere som trenger å få hogd i skogen?

– Vi vil jo gjerne hjelpe, samtidig som vi ønsker tømmeret. Derfor tilbyr vi gårdbrukere/skogeiere kontrakter med renterfri forskuddsbetaling, mot at vi kommer og hogger tømmeret i løpet av halvannet år, forteller Thore Stenrød i Viken skog.