Flere naboer til det tidligere grustaket har vært i kontakt med HA etter at Saugbrugs har deponert biomasse på stedet.

«Stanken river i nesa»

– Stanken river i nesa om kvelden. Det har vært vanskelig å være ute i hagen, forteller en av naboene som fortsetter:

– Men jeg er ikke noe redd for at det er noe farlig med materialet som er deponert her. Og det er i og for seg bra at det blir fylt opp her, slik at området kanskje kan brukes til noe etter hvert.

Da HA var på stedet onsdag morgen hadde den verste lukta lagt seg, noe som også stemmer med naboenes opplevelse at det for det meste er på kveldstid at det stinker fra deponeringen.

En annen nabo sier til HA at han har reagert på at Saugbrugs dumper det han kaller for «stinkende slam» midt i et boligområdet.

BIOMASSE: Biomassen er fra Saugbrugs.
BIOMASSE: Biomassen er fra Saugbrugs.

– Stopper deponeringen

Fabrikksjef Kjell-Arve Kure sier til HA at Saugbrugs nå stopper deponeringen.

– Vi var på stedet onsdag og konstaterte selv at det luktet fra deponiet av det vi kaller biomasse, som for det meste består av fiber. Derfor stopper vi deponeringen og skal nå begynne å lete etter alternative steder å deponere massen. Vi var for øvrig på stedet torsdag også, og da luktet det ikke, sier Kure.

– Betyr det at det ikke blir deponert mer biomasse på Oreid?

– Det er korrekt, sier Kjell-Arve Kure som forteller mer om biomassen:

– Biomassen er egentlig et verdifullt jordforbedringsmateriale. Vi skal derfor forsøke å finne et alternativt og mer egnet sted for deponering.

DEPONERING: Massen deponeres her i det tidligere grustaket.
DEPONERING: Massen deponeres her i det tidligere grustaket.
 

– For ferskt materiale

Fabrikksjef Kjell-Arve Kure mener det er to grunner til at deponiet har skapt luktproblemer.

– For det første er biomassen litt for fersk. For det andre har vi vært uheldig med været – varmen har rett og slett ført til at massene har begynt å lukte, sier Kjell-Arve Kure.

OREID: Deponering av organisk materiale.
OREID: Deponering av organisk materiale.(FOTO: )
OREID: Deponering av organisk materiale.
OREID: Deponering av organisk materiale.(FOTO: )