Nå har Halden kommune besluttet at de skal gjennomføre et økonomisk tilsyn med Klengstua.

Ifølge regnskapstallene for perioden fra 2013–2016 har eierne tatt ut 2,7 millioner kroner i lønn som henholdsvis daglig leder og styreleder.

To daglige ledere

Av dette mottok daglig leder Annette Cecilie Grande 2,19 millioner kroner, selv om barnehagen allerede har en styrer.

Styreleder Olav Vaagslid har kun hentet ut lønn de siste to årene og har i denne perioden mottatt til sammen 589.334 kroner.

I løpet av den samme perioden har Klengstua barnehage hvert år bokført underskudd.

I 2016 var det på 570.000 kroner, og til sammen har underskuddet løpt opp i 3,4 millioner kroner.

Vil foreta tilsyn

Grande og Vaagslid eier og driver i tillegg til Klengstua Risenga barnehage i Asker og Torshovhagen barnehage i Oslo.

Halden kommune er kjent med at disse har vært gjennom tilsyn de siste årene, og kommunen har innhentet disse tilsynsrapportene.

Tidligere i dag fortalte barnehageansvarlig Linda Marie Ellingsen at Halden kommune har bestemt seg for å foreta et økonomisk tilsyn ved barnehagen i Halden.

Samtidig understreket hun fredag at man pr. dags dato ikke hadde noen grunn til å tro at det er samme forhold ved Klengstua barnehage som ved de to andre barnehagene.

Fylkesmannen avventer

Også Fylkesmannen i Østfold har fattet interesse for saken etter at tilsynsrapporten fra barnehagen i Oslo ble kjent i forrige uke.

Selv om tilsyn egentlig er kommunens ansvar, kan Fylkesmannen i særskilte tilfeller foreta egne tilsyn.

Konstituert utdanningsdirektør Unn Elisabeth West hos Fylkesmannen i Østfold opplyste til HA fredag at ville avvente hva Halden kommune eventuelt har gjort.

Vil også avvente

– Så langt har det ikke kommet noen henvendelser fra andre foreldre, og jeg tror det vil være riktig å avvente det tilsynet Halden kommune nå har bestemt seg for å utføre ved barnehagen.

Det sier leder av samarbeidsutvalget ved Klengstua barnehage, Linda Andersen.

Men hun innrømmer at hun er redd for at saken kan gi færre søkere til barnehagen.

– Det stiller jo ikke barnehagen i et særlig godt lys hvis det kan reises tvil om pengebruken.

Vi har merket at økonomien har blitt dårligere, og det har trolig sammenheng med at det er kommet flere barnehager.

Da er det dobbelt så viktig å ha et godt rykte, sier hun.

Godt miljø

Samtidig viser hun til at flere av de ansatte har vært med siden Klengstua startet opp.

– Det vitner om at de trives på arbeidsplassen sin, og det var viktig for oss da vi valgte hvilken barnehage vi ønsket for våre barn, sier hun.

Andersen har heller ingen ting å utsette på vedlikeholdet av barnehagen.

– Når vi påpeker noe, blir det ordnet rasket, og det siste året har ingen bekymrede foreldre meldt fra om feil eller mangler.

Hadde de hatt noe å klage på, ville jeg fått høre det, sier hun.