Halden kommune har sendt ut varsel om oppstart av detaljregulering av Aspeveien ved gamle Halden sykehus.

Planområdet er ikke regulert fra før, men avsatt til bebyggelse og anlegg i kommuneplanens arealdel.

Bygger flere enn de trenger

– Dette er et samarbeidsprosjekt mellom kommunen og fem-seks familier med et familiemedlem som trenger et tilpasset sted å bo, sier kommunalsjef helse og omsorg, Veronica Aam.

Les mer om prosjektet på kommunens nettsider.

Det er planlagt 10 boliger for beboere med særskilte behov. Det skal også bygges tilhørende areal for ansatte og settes av områder for parkering og uteplass.

Bygningsmassen er planlagt i to etasjer og oppført i massivtre.

– Vi bygger for framtida og velger å bygge flere boliger enn det som er dagens behov, forklarer Aam.

PLANOMRÅDET: Skissen viser hvilket område som nå skal detaljreguleres til bolig. Det er tenkt at veien som går til eiendommene 61/200 og 61/201, skal opprettholdes. Innkjøring til de nye boligene er tenkt fra Kjærlighetsstien.
PLANOMRÅDET: Skissen viser hvilket område som nå skal detaljreguleres til bolig. Det er tenkt at veien som går til eiendommene 61/200 og 61/201, skal opprettholdes. Innkjøring til de nye boligene er tenkt fra Kjærlighetsstien.(FOTO: )
 

Selveier i borettslag

Samarbeidsprosjektet har kommet i stand etter initiativ fra familiene som nå opplever at barna deres har blitt store nok til å bo for seg selv.

– Kommunen har ansvaret for disse personene, og vi vil legge til rette for at de får en trygg og god framtid i Halden, påpeker Aam.

De ti boenhetene skal organiseres som samlokaliserte boliger i et borettslag. Beboerne skal eie hver sin leilighet.

– Vi skal sørge for at beboerne får tilgang på nødvendige tjenester, sier kommunalsjefen.

GRØNTSTRUKTUR: Halden kommune og flere private familier ønsker i samarbeid å bygge boliger for personer med særskilte behov. Det blir ti boenheter fordelt på to etasjer, egne arealer for ansatte samt plass til parkering og uteområder. Trærne som står i rekke langs Aspeveien og adkomstveien til Aspeveien 1,3 og 5, ønsker man å beholde.
GRØNTSTRUKTUR: Halden kommune og flere private familier ønsker i samarbeid å bygge boliger for personer med særskilte behov. Det blir ti boenheter fordelt på to etasjer, egne arealer for ansatte samt plass til parkering og uteområder. Trærne som står i rekke langs Aspeveien og adkomstveien til Aspeveien 1,3 og 5, ønsker man å beholde.(FOTO: )
 

Håper de kan beholde trærne

Eiendommen i Aspeveien som kommunen og Halden-familiene planlegger å bygge på, ble tidligere brukt som landingsplass for helikopter som skulle til Halden sykehus.

Reguleringen legger opp til å bevare veien som er innkjøring til Aspeveien 1, 3 og 5. Kommunen ønsker også å beholde rekkene med trær som står langs adkomstveien til de nevnte husene, samt langs Aspeveien.

Fortau og kantparkering langs Aspeveien er tenkt opprettholdt.

En strekning av Kjærlighetsstien er innlemmet med tanke på å vurdere parkeringssituasjonen og atkomsten inn til planområdet. Kjøreatkomst til de nye boligene er i utgangspunktet tenkt fra Kjærlighetsstien.