Halden kommune sin byggeskikkpris er en hederspris som deles ut årlig til bebyggelse og/eller uteanlegg som gjennom sin utforming og innpassing i sted og miljø, kan bidra til å heve den allmenne byggeskikk.

Det er kun prosjekter som er ferdigstilt i løpet av året det skal kåres en vinner for, som kan foreslås som kandidater.

De kandidatene som foreslås uten at prosjektene er ferdige, blir overført til neste års nominasjon til byggeskikkprisen.

Juryen bestemmer

Juryen har bestått av:

  • Juryleder Erlan Aastebøl fra hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø
  • Anne Karin Johansen fra samme hovedutvalg
  • Lars Thowsen fra Fortidsminneforeningen
  • Hilde Gløckner fra Foreningen Haldens Minder
  • Per Nordli fra Halden Håndverkerforening
  • Ulf Ellingsen, Bernt-Henrik Hansen og Frøydis Ingerø fra administrasjonen i Halden kommune

Vinneren utropes på Haldengallaen i Brygga kultursal lørdag 13. januar.

Nestangen 25

NESTANGEN 25: Halden kommunes byggeskikkpris 2017.
NESTANGEN 25: Halden kommunes byggeskikkpris 2017.(FOTO: )

Prosjekt: Tilbygg til hytte            

Tiltakshaver: Karsten Måreid

Arkitekt: Halden Arkitektkontor AS

Byggmester: Mesterbygg Halden

Kiellandsgate 2

KIELLANDSGATE 2: Halden kommunes byggeskikkpris 2017.
KIELLANDSGATE 2: Halden kommunes byggeskikkpris 2017.(FOTO: )

Prosjekt: Ombygging til leiligheter

Tiltakshaver: Libygg AS

Arkitekt: SG Arkitekter

Byggmester: Libygg AS

Oscars gate 8

OSCARS GATE 8: Halden kommunes byggeskikkpris 2017.
OSCARS GATE 8: Halden kommunes byggeskikkpris 2017.(FOTO: )

Prosjekt: Frelsesarmeen

Tiltakshaver: Frelsesarmeen Eiendom

Byggmester: Sverre Caspersen AS

Svinesundveien 80

SVINESUNDVEIEN 80: Halden kommunes byggeskikkpris 2017.
SVINESUNDVEIEN 80: Halden kommunes byggeskikkpris 2017.(FOTO: )

Prosjekt: Ny fasade og tilbygg, Fresenius Kabi

Tiltakshaver: Fresenius Kabi

Arkitekt: Moth Arkitekter

Byggmester: AF Bygg Østfold

Refneveien 33

REFNEVEIEN 33: Halden kommunes byggeskikkpris 2017.
REFNEVEIEN 33: Halden kommunes byggeskikkpris 2017.(FOTO: )

Prosjekt: Utvidelse og tilbygg av renseanlegg, Remmen Renseanlegg

Tiltakshaver: Halden kommune

Arkitekt: SG Arkitekter

Byggmester: AF

Notat: Overført fra 2016

Håkenbyveien 210

HÅKENBYVEIEN 210: Halden kommunes byggeskikkpris 2017.
HÅKENBYVEIEN 210: Halden kommunes byggeskikkpris 2017.(FOTO: )

Prosjekt: Restaurering og påbygging av eldre våningshus , Medbørød Gård

Tiltakshaver: Marthe Lie og Magnus Syversen

Arkitekt: SG Arkitekter

Byggmester: Svendsby Bygg

Kullveien 3D

KULLVEIEN 3D: Halden kommunes byggeskikkpris 2017.
KULLVEIEN 3D: Halden kommunes byggeskikkpris 2017.(FOTO: )

Prosjekt: Gjenoppføring av brannskadet hus

Tiltakshaver: Liv Anne Fossbråten og Reidar Strøm

Arkitekt: SG Arkitekter

Mørvikodden 22

MØRVIKODDEN 22: Halden kommunes byggeskikkpris 2017.
MØRVIKODDEN 22: Halden kommunes byggeskikkpris 2017.(FOTO: )

Prosjekt: Nyoppført hytte

Tiltakshaver: Fredrik og Karen Wille

Arkitekt: SG Arkitekter

Strupeveien 16

STRUPEVEIEN 16: Halden kommunes byggeskikkpris 2017.
STRUPEVEIEN 16: Halden kommunes byggeskikkpris 2017.(FOTO: )

Prosjekt: Oppføring av ny enebolig

Tiltakshaver: Grete Hurlen Larsen og Lars Thorbjørn Larsen

Arkitekt: EBK Huse