Det legger ikke eiendomssjef Hai Nam Vy i Oslo Katolske Bispedømme skjul på i en mail til Halden kommune.

Svømmehall

Budskapet kommer i forbindelse med en idéskisse angående plassering av ny svømmehall i Halden.

– Et forslag som er nevnt er i St. Josephs-bygget som er nabotomta til St. Peter kirken som eies av Oslo Katolske Bispedømme (OKB), skriver hun og viser til kontakt med arkitekten til prosjektet. Derfor har OKB kommet med sine synspunkter rundt plassering av en svømmehall ved siden av den katolske kirken på Busterud.

– Det ble også nevnt at hvis det skal bygges svømmehall i St. Josephsbygget, tror han at det må erverves/kjøpes en liten del av hagen/bakgården til kirken.

Halden kan få Østfolds største basseng 

– Uaktuelt

– Vi har kommentert at dette ikke vil være aktuelt/problematisk, da det etter kirkeretten er kun paven (Vatikanet) som kan godkjenne alt salg av kirkelig eiendommer. Samtidig har menigheten behov for all plassen i bakgården til våre aktiviteter. Så kjøp av kirkens eiendom vil være uaktuelt.

– Samtidig har det også kommet en del bekymringsmeldinger fra menigheten hvor de er bekymret over støy som vil komme fra et så stort bygg. Dette vil være veldig forstyrrende for kirkens aktivitet. Vi er også bekymret over at svømmehallen vil skygge for kirken, skriver hun.

Eiendomssjef Hai Nam Vy i Oslo Katolske Bispedømme ber om å bli løpende informert videre i prosessen.

Ingen kommentarer

Halden Arbeiderblad har vært i kontakt med eiendomssjef Hai Nam Vy i Oslo Katolske Bispedømme.

Hun svarer dette på HAs henvendelse: – Siden saken er i prosess ønsker vi ikke å gi noen kommentarer nå.

HALLEN: Slik ser SG Arkitekter for seg hvordan den nye svømmehallen kan bli. Den katolske kirken er nærmeste nabo.
HALLEN: Slik ser SG Arkitekter for seg hvordan den nye svømmehallen kan bli. Den katolske kirken er nærmeste nabo.(FOTO: )