– Vi har prøvd å skape noe som vi mener og tror at markedet i Halden er klare for. Vi har tatt hensyn til hva vi mener byen trenger og som selvfølgelig er økonomisk forsvarlig, sa Trond Østby til HA rett etter presentasjonen for byens politikere.

Spennende illustrasjoner

Østby viste fram flere spennende illustrasjoner over hvordan området vil se ut om han får lov til å bygge prosjektet, som er tegnet av Thomas Pedersen i Aart Arkitekter.

Med fokus på gjennomlysning i leilighetene, en prisklasse som kan la seg høre i Halden og med nytenkende arkitektur, virket det som om de fleste frammøte stilte seg positive til planene. Selv om politikerne forståelig nok ikke ville ta et standpunkt på stående fot.

Høyres Fredrik Holm uttalte på generelt grunnlag hva han syntes om saken.

– Det er alltid interessant at noen kommer med gode forslag for å skape flere boenheter i sentrum og det er positivt at noen ønsker å utvikle byen. men dette er noe som vi må diskutere internt først, sa Holm etter informasjonsmøtet.

FRA FESTNINGEN: Bildet viser hvordan Østbys planer vil se ut fra klokketårnet. Leilighetskomplekset ses til høyre i bildet.
FRA FESTNINGEN: Bildet viser hvordan Østbys planer vil se ut fra klokketårnet. Leilighetskomplekset ses til høyre i bildet.(FOTO: )
 

Ønsker å bygge to etasjer ekstra

I forhold til reguleringsplanen ønsker Østby dispensasjon til å bygge to etasjer ekstra. I disse vil han bygge penthouseleiligheter som han vår åpen om er viktige for økonomien i prosjektet. Gjennom illustrasjoner om hvor høye omkringliggende bygg er, som Immanuels kirke og Storsenteret, viste han nøyaktig hvordan prosjektet hans vil bli liggende i terrenget. Han viste også hvordan det vil bli seende ut fra festningen.

– Det er ingen tvil om at det er et stort bygg, men vi synes arkitektene har løst det på en meget bra måte. Og det vil jo ikke bare være med på å skape flere boenheter i sentrum, men også frigjøre boliger andre steder i Halden.

På spørsmål fra salen om hvem han så for seg som kom til å være i kundegruppa, svarte Østby at det nok kom til å være unge par eller mennesker fra 40 eller 50 og oppover som ønsker enklere løsninger og nærhet til byens fasiliteter.

RUVER I TERRENGET: Illustrasjonen viser høyden sammenlignet med blant annet Immanuels kirke og Halden storsenter.
RUVER I TERRENGET: Illustrasjonen viser høyden sammenlignet med blant annet Immanuels kirke og Halden storsenter.(FOTO: )
 

 

Fleksibel planløsning

Prosjektet har en blanding av små, mellomstore og store leiligheter, der også planløsningen er fleksibel.

– Vi har ikke bærende vegger inne i selve leilighetene så det vil være fleksibilitet til å innrede leilighetene slik man måtte ønske. I tillegg har vi tenkt på at det skal være gjennomlysning i leilighetene, og hele 50 av de 66 leilighetene tvil få lys fra to, tre eller fire sider, kunne han fortelle de oppmøtte.

Med privat fellesareal mellom bygningene, 51 parkeringsplasser, 132 parkeringsplasser for sykkel og nytenkende og særegen arkitektur, håper Østby at forslaget hans kan bli en oase i sentrum av byen.

Østby viste også de frammøtte hvordan utviklingen i byens arkitektur har vært gjennom de siste tiårene og la til at de hadde tatt hensyn til hva de mente ville slå an hos haldenserne.

FOREDRAG: Trond Østby holdt et engasjerende og interessant foredrag da han inviterte poltikerne til informasjonsmøte om sine planer på Grønland brygge.
FOREDRAG: Trond Østby holdt et engasjerende og interessant foredrag da han inviterte poltikerne til informasjonsmøte om sine planer på Grønland brygge.(FOTO: )

To veier til målet

Østby forklarte enkelt og greit hvordan han kan komme i mål med prosjektet sitt.

– Enten må vi få dispensasjon til å bygge litt høyere enn hva som står i reguleringsplanen, eller så må vi omregulere området. Og fra tidligere erfaringer vet vi jo at en omregulering gjerne kan ta over to år, og det har vi rett og slett ikke tid til.

 

HAR RETNINGSLINJER: Trond Østby refererte flere ganger til sentrumsplanens funksjon.
HAR RETNINGSLINJER: Trond Østby refererte flere ganger til sentrumsplanens funksjon.(FOTO: )

Vil ha politikerne med på laget

Østby var klar på at det finnes flere alternativer for hvordan området på Grønland kan utnyttes, men henviste flere ganger til sentrumsplanens funksjon, hvor kommunene i samspill med grunneiere skal legge til rett for verdiskapning og næringsutvikling.

– Om vi ikke når fram, har vi andre alternativer som det kan jobbes videre med, men vi håper jo at politikerne gjennom et slikt informasjonsmøte har fått et skikkelig innblikk i saken og hvorfor vi ønsker å bygge på måten som vi vil, sa Østby.

INTERESSERTE: I underkant av 20 politikere hadde møtt frem for å høre om Østbys planer.
INTERESSERTE: I underkant av 20 politikere hadde møtt frem for å høre om Østbys planer.(FOTO: )

Ballen ligger hos politikerne

– Nå har vi lagt fram våre planer, og vi håper jo at vi får noen positive tilbakemeldinger. Vi har lagt ned betydelige ressurser i denne planleggingsfasen, og før vi investerer enda mer, håper vi jo at politikerne deler vårt syn på hvordan Grønland kan utvikles til å bli en attraktiv bydel, smilte Østbø etter at de siste politikerne hadde forlatt lokalet.

HAR TRO PÅ PROSJEKTET: Trond Østby håper politikerne vender tommelen opp for prosjektet.
HAR TRO PÅ PROSJEKTET: Trond Østby håper politikerne vender tommelen opp for prosjektet.(FOTO: )