«Mange har prøvd, og mange har gitt opp.» Det skriver Namdalsavisa i sin omtale om Sjøsiden Kro & Motell på Salsnes i Nord-Trøndelag i mars i år.

Holde liv i stedet

Nå driver Grimur Vilhelmsson og kona Sjøsiden stedet.

Namdalsavisa skriver om paret som er sikre på at de vil klare å holde liv i Sjøsiden Kro & Motell.

Salsnes er et lite sted med under 100 fastboende. HA får bekreftet at Sjøsiden Kro & Motell har skiftet eier nærmest hvert eneste år før Vilhelmsson tok over og inngikk leieavtale i våres.

Husleia ligger på ca. 100.000 kroner i året, og den betales som den skal. Stedet er i drift.

Sjøsiden Kro & Motell ble reist på 90-tallet. Da var det post, helsetjenester, legekontor, kro og en liten butikk i lokalene. Stedet var samlingsplassen for dem som bodde på stedet. Nå prøver altså Grimur Vilhelmsson å få stedet til å gå rundt.

– Uvanlig

Men i Halden sitter fortsatt fem ansatte igjen og venter i spenning på om de får lønn, feriepenger og erstatning Vilhelmsson er dømt til å betale dem.

HA har vært i kontakt med advokat Tina Storsletten Nordstrøm tilknyttet Landsorganisasjonen i Norge (LO).

Det var hun som kjørte saken for fire av de fem ansatte, som gikk til sak mot sin egen arbeidsgiver da de ble sagt opp.

De vant fram og skal til sammen få betalt over 1,3 millioner kroner. De pengene har de foreløpig ikke sett noe til.

Vilhelmsson møtte selv ikke opp i Halden tingrett. Ankefristen på dommen er satt til 4. desember.

– Det er uvanlig at arbeidsgiverne ikke gjør opp for seg når de har blitt domfelt, sier advokat Tina Storsletten Nordstrøm i juridisk avdeling tilknyttet Landsorganisasjonen i Norge (LO).

Hun har et håp om at pengene kommer.

Inndrive pengene

Dersom pengene ikke kommer, må kravet bli rettslig inndrevet.

I domspapirene fra Halden tingrett skrives det at det ikke har vært mulig å komme i kontakt med den saksøkte bedriftseieren. På grunn av det får hver av de fire oppsagte 50.000 kroner i oppreisningserstatning.

Grimur Vilhelmsson ble også dømt til å betale det de fire har til gode i lønn og feriepenger samt erstatning og framtidig tap på toppen av oppreisningserstatningen. Han må også betale de fires saksutgifter.

Til sammen dreier det seg om over 1,3 millioner kroner samlet sett. Dersom det ikke er betalt inn skatt og offentlig tjenestepensjon for saksøkerne, så er arbeidsgiveren også dømt til å betale de pengene.

I stevningen var det opprinnelig nedlagt påstand om at oppsigelsene skulle kjennes ugyldige. Påstanden ble endret til usaklig oppsigelse siden de fire ikke ville få tilbake jobbene sine. Arbeidstakerne ble utestengt fra arbeidsplassene sine, og arbeidsplassene ble nedlagt.

Har et håp

– Er dine klienter sikret å få pengene sine ved en inndrivelse?

– Han må jo ha penger. Jeg lever i håpet. Det kan ta tid, svarer LO-advokaten.

Hun sier også:

– Jeg synes det er veldig trist at den typen arbeidsgiver får holde på. Det er trist for mine klienter som er i en vanskelig situasjon. Ingen av dem har fått fast jobb ennå. De gjør det de kan for å sikre seg en inntekt.

Helt uvanlig

– Har dere vært borte i lignende saker før?

– Vi har ikke vært borte i saker der det har vært helt taust fra arbeidsgiver, og som samtidig går aktivt ut i media, svarer Tina Storsletten Nordstrøm.

Må betale erstatning til nok en tidligere ansatt 

Alle stedene ble stengt

Grimur Vilhelmsson dukket plutselig opp i næringslivet i Halden tidlig i 2017. Først lanserte han planer om å starte opp igjen Svinesundterrassen restaurant i januar, så tok han over driften av Iddefjorden kro & motell i mars, før han senere på våren startet opp Burgerhuset i Tistedal og tok over Berg kantina på Sørlifeltet. Så ble stedene stengt.

I fraværsdommen i Halden tingrett skrives det blant annet:

– Retten har funnet at oppsigelsesprosessen har vært en stor belastning for saksøkerne. Saksøkerne ble tilnærmet beordret til å slutte på dagen.

– Videre har saksøkerne opplevd saksøkte som truende, og han har i avisoppslag i lokalpressa framsatt udokumenterte beskyldninger mot saksøkerne. Saksøkte har i den forbindelse blant annet anklaget de fire saksøkerne for underslag, samt truet med anmeldelse.

Sto på sitt

I et intervju med HA uttalte Vilhelmsson seg i forkant av rettssaken om hvorfor han sa opp de fire ansatte. Ifølge ham hadde varer for 100.000 kroner blitt borte på kort tid, og det var derfor han valgte å si dem opp. Fellesforbundet i Østfold avviste at det hadde skjedd underslag og ba Vilhelmsson om forhandlinger om oppsigelsene. Det svarte han aldri på.

HA forsøkte å få en kommentar etter dommen i tingretten. Han svarte ikke på telefonen, men kommuniserte med lokalavisa via e-post.

– Hvorfor valgte du å ikke møte i Halden tingrett?

– Jeg valgte å ikke møte i retten for å skåne de ansatte som krever lønn, til tross for at de vet om det gigantiske underslaget som ble foretatt.

Grimur Vilhelmsson framholdt påstander om underslag, til tross for at Halden tingrett i sin dom gjorde et poeng ut av at påstandene var helt udokumenterte.

Vilhelmsson hadde ikke bestemt seg for om han skulle anke dommen.

– Jeg åpner ikke restauranten før alt er i orden her! 

HA har også denne gangen prøvd å komme i kontakt med Grimur Vilhemsson flere ganger uten å lykkes både på ulike telefonnumre, sms, epost samt Facebook.

Bedriftseier: – Derfor sa jeg opp fire i Halden 

Prøvde å skylde på avisa

Tidligere i høst ble et annet sted, Slobrua Gjestegård i Kongsvinger, stengt. I Slobruas «avskjedsbrev» på Facebook valgte Vilhelmsson delvis å gi artiklene i avisa Glåmdalen skylden for at han måtte stenge dørene.

Ifølge Glåmdalen etterlot Vilhelmsson seg rundt tre millioner kroner i ubetalte regninger, blant annet til leverandører, strømselskap og skattemyndighetene. Slomarka Eiendom AS skal alene ha 850.000 kroner utestående.

En tidligere ansatt ved Slobrua fikk ikke lønnsavregning og feriepenger hun opptjente i 2017, og hun hadde fortsatt ikke fått pengene side da HA snakket med henne i slutten av oktober i år.

Grimur Vilhelmsson har også tidligere vært i pressens søkelys. HA har fått tilgang til en artikkel fra 1999 fra den islandske avisa, Dagbladet Vísir, der står det at islendingen jobbet som skolepsykolog i Island, men fikk sparken da han ikke hadde gyldige papirer.