I flere år har Studentparlamentet ved Høgskolen i Østfold jobbet for å få på plass en universelt utformet overgang mellom øst- og vestsiden av BRA-veien utenfor høyskoleanlegget på Remmen.

Slik det er i dag er det nemlig umulig for rullestolbrukere å krysse veien uten å risikere liv og helse.

– Jeg har aldri turt å prøve å krysse

Det kan lærerstudent Stefan Hamre Ek skrive under på. Han sitter i rullestol, bor i en av studentboligene på Remmen og har nettopp begynt på fjerde år på lærerutdanninga.

I fjor engasjerte han seg i studentpolitikken på høyskolen, og en av de viktigste sakene han kjemper for, er å gjøre det mulig for rullestolbrukere å krysse BRA-veien utenfor høyskolens hovedinngang.

Der er det høye fortauskanter på begge sider, skråning mellom bussholdeplassen og uteområdet ved høyskoleinngangen, og det er heller ikke gangfelt over veien hvor fartsgrensen er 60 km/t.

– Det er rett og slett med livet som innsats for den som prøver å ta over veien mellom kunnskapssenteret og høyskolen. Jeg har aldri turt å prøve en gang, påpeker Ek.

MYE TRAFIKK: Tall fra Statens vegvesen viser at det i snitt i døgnet passerer 5.700 kjøretøy forbi høyskolen og kunnskapssenteret på Remmen i året. – Det er skummelt å krysse veien her selv for dem som går på to ben, sier f.v. Anne-Karin Johansen og Stefan Hamre Ek.
MYE TRAFIKK: Tall fra Statens vegvesen viser at det i snitt i døgnet passerer 5.700 kjøretøy forbi høyskolen og kunnskapssenteret på Remmen i året. – Det er skummelt å krysse veien her selv for dem som går på to ben, sier f.v. Anne-Karin Johansen og Stefan Hamre Ek.(FOTO: )

– Også en utfordring for gående

Han møter HA sammen med studentleder ved Høgskolen i Østfold, Fahad Said, Willy Aagaard, som er brukerrepresentant i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Halden og styremedlem i Norges Handikapforbund region øst, og Anne Karin Johansen, politisk representant i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Halden og leder i Norges Handikapforbund Halden og Aremark.

Alle fire er oppgitte over at forsøk på å få til en endring av situasjonen, ikke når fram. Det er flere grunner til at de mener at universell utforming av bussholdeplassene og et overgangsfelt må på plass.

Universell utforming handler om å utforme omgivelsene på en måte som tar hensyn til alle mennesker uavhengig av funksjonsevnen deres. Likestillings- og diskrimineringsloven stiller krav til universell utforming ved offentlige og private virksomheter rettet mot allmennheten.

I tillegg er kunnskapssenteret tvers over veien samarbeidspartner med Høgskolen i Østfold, og om ikke lenge skal to IT-studenter, som begge sitter i rullestol, ha praksis i bygningen.

– Dagens løsning er en utfordring fra før av for dem som krysser veien for å kunne ta bussen til og fra skolen. I enkelte tilfeller må studenter løpe for å unngå å bli påkjørt siden det ikke er noe gangfelt. Da er det ikke rart at rullestolbrukere har større problemer med å krysse, sier Said.

FORTVILTE: F.v. Willy Aagaard, brukerrepresentant i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Halden og styremedlem i Norges Handikapforbund region øst, lærerstudent Stefan Hamre Ek, studentleder ved HiØ, Fahad Said, og Anne-Karin Johansen, politisk representant i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Halden og leder i Norges handikapforbund Halden og Aremark.
FORTVILTE: F.v. Willy Aagaard, brukerrepresentant i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Halden og styremedlem i Norges Handikapforbund region øst, lærerstudent Stefan Hamre Ek, studentleder ved HiØ, Fahad Said, og Anne-Karin Johansen, politisk representant i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Halden og leder i Norges handikapforbund Halden og Aremark.(FOTO: )

15 minutter eller 15 sekunder?

– Hvis jeg skulle kommet meg til kunnskapssenteret, måtte jeg har brukt bil. Nå har jeg min egen bil, men ikke alle rullestolbrukere har det. Da må de ta taxi, og hvem skal betale den regninga, spør Ek.

Han anslår at det tar 15–20 minutter for ham å komme seg fra inngangspartiet på høyskolen, bort til parkeringsplassene for handikappede, inni bil med stolen og seg selv, kjøre Håkon Melbergs vei bort til kunnskapssenteret, parkert, lastet ut stolen, satt seg i den og rullet bort til inngangen.

Måleverktøyet på Google Maps viser at Håkon Melbergs vei er 820 meter lang fra krysset ved BRA-veien.

– Å rulle ut av høyskolen, ned til bussholdeplassen, over BRA-veien og inn i kunnskapssenteret ville tatt meg noen sekunder, påpeker Ek.

– Slik det er nå, er det diskriminerende, og høyskolen er faktisk ikke tilgjengelig for alle, sier han videre.

Skal telle myke trafikanter

Det er ikke første gang saken er i søkelyset. Studentparlamentet har tatt opp saken med høyskolens ledelse, og de er enige med sine studenter.

Både Statens vegvesen og kommunen er kjent med problemstillingen og ønsket om overgangsfelt og nedsenket kantsten på bussholdeplassene, men det har vært lite framgang i saken.

Odd-Ketil Bjerkan er overingeniør i Statens vegvesen og sier at de planlegger en telling av antall myke trafikanter som krysser fv. 921 på det aktuelle stedet.

– Det er ulike kriterier som må være på plass for at skal anlegge overgangsfelt. Blant annet må minst 20 personer krysse veien i timen som vi teller, og det skal gjøres i en time i sommerhalvåret hvor flest krysser veien, forklarer han.

HÅPER PÅ ENDRING: – Vi vil ha overgangsfelt og universell utforming av bussholdeplassene, sier f.v. Fahad Said, Stefan Hamre Ek, og Anne-Karin Johansen.
HÅPER PÅ ENDRING: – Vi vil ha overgangsfelt og universell utforming av bussholdeplassene, sier f.v. Fahad Said, Stefan Hamre Ek, og Anne-Karin Johansen.(FOTO: )

Kan komme nye normer for fartsgrenser

– Men slik situasjonen er nå, så kan ikke rullestolbrukere benytte seg av bussholdeplassen nærmest kunnskapssenteret på grunn av manglende universell utforming. Det utestenger en hel gruppe mennesker fra å være med i tellegrunnlaget dere skal gjøre og kan ha påvirkning på resultatet.

– Henvendelser fra grupper som trenger tilrettelegging for å bruke bussholdeplassene, må vi ta med i beregningen, sier Bjerkan.

Oppmerking av overgangsfelt henger også sammen med hastigheten på veien. Forbi høyskolen er det 60 km/t. Vegdirektoratet har i disse dager et nytt forslag for justering av fartsgrenser til politisk behandling hos samferdselsdepartementet.

– Mulig får et eventuelt vedtak i den saken påvirkning på det aktuelle stedet på BRA-veien, sier Bjerkan.

Veivesenets egen statistikk viser at det i snitt per døgn passerer 5.700 kjøretøy forbi høyskolen på Remmen i året.