Gå til sidens hovedinnhold

Utbyggingsområder for boligbygging som forsvant

Kommunens politiske ledelse har nå startet behandlingen av en meget viktig sak når det gjelder utviklingen av kommunen.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Et utvalg på 5 politisk valgte personer har nå foretatt en gjennomgang av den i dag gjeldende Kommuneplan som omhandler disponeringen av våre arealer i kommunen. Det gjelder hvilke områder som det bla. skal bygges boliger og etableres næringsvirksomhet på i årene som kommer.

Som flere vil huske så var det oppe i kommunestyret noe tid tilbake en sak om at flere områder som er i gjeldende plan for boligbygging ble utsatt på grunn av at den nye behandlingen skulle finne sted. Det ble med knappest mulig flertall vedtatt å avvente med disse sakene. Hva er så resultatet av det arbeidet som til nå har skjedd?

Både området på Billebakken, Kongeveien (ved tidligere Grødals Kro ved Svinesund), Oreid (Tistedalen) og Grimsrud (Gimle) tas ut av planen. Det skjer gjennom politisk enighet eller ved et flertall ved avstemminger i utvalget. At disse områdene skulle kunne bygges ut ved at det er foretatt nødvendige investeringer for vei/vann og kloakk er mest sannsynlig nå bortkastet. Hadde kommunestyret for noen måneder siden sagt ja til videre utvikling av nevnte områder så hadde arbeidet nå vært gang.

I tillegg til det som her skjer kan det virke som om det nå arbeides politisk for at fortetting når det gjelder boligbygging i sentrumsområdene er en overordna strategi samt at særlig Tistedalsområdet skal miste mange av sine utbyggingsområder som ligger i dagens vedtatte arealplan. Pensjonistpartiet er for at disse områdene som her er nevnt tas i bruk. Vi vil arbeide politisk for at det skjer.

Kommentarer til denne saken