Verstingen har blitt til mønsterelev

GAMLE SAKER: Politimester Steven Hasseldal, tillitsvalgt for politijuristene, Anette Steen (t.v.), og påtaleleder Unni Lineikro kan glede seg over gode tall for Østfold-politiet.

GAMLE SAKER: Politimester Steven Hasseldal, tillitsvalgt for politijuristene, Anette Steen (t.v.), og påtaleleder Unni Lineikro kan glede seg over gode tall for Østfold-politiet. Foto:

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Østfold-politiet får skryt i Politi-Norge.

DEL

Østfold politidistrikt har i flere år vært en av verstingene i Politi-Norge når det gjelder opphoping av gamle straffesaker, og har fått flengende kritikk for at restansebeholdningen – altså saker som er blitt eldre enn tre måneder før det foreligger en påtalemessig avgjørelse – har økt jevnt og trutt de senere årene.

Startet i fjor høst

Da Steven Hasseldal ble ansatt som politimester i Østfold politidistrikt i fjor, gikk han umiddelbart i gang med arbeidet som skulle sørge for at beholdningen av gamle saker skulle reduseres.

For Østfold-politiet opplevde støtt og stadig å få kritikk fra domstolene fordi straffesaker hadde blitt for gamle fra forbrytelsene skjedde og fram til påtale, noe som i tillegg til kritikk, også har resultert i svært lave straffer for den tiltalte og ditto større påkjenning for fornærmede i sakene.

I fjor høst, blant annet etter å ha fått kritikk av statsadvokaten for restanseøkningen etter en omfattende inspeksjon, startet arbeidet med å bygge ned restansebeholdningen.

Ved nyttår hadde Østfold-politiet 3.579 restansesaker. Rundt 800 av disse var over ett år gamle. Ved inngangen til 2013 var antall saker 2.464, mens den steg til 3.237 saker ved inngangen til 2014.

Mål: 20 prosent

Da politimesteren la fram disse lite hyggelige tallene for pressen utpå nyåret, hadde Østfold politidistrikt tatt mål av seg å redusere antall restansesaker med 20 prosent i 2015, og alle ansatte i politidistriktet gikk umiddelbart i gang med det omfattende arbeidet samtidig som nye tiltak ble iverksatt for at politiansatte i hele kjeden skulle få muligheten til å jobbe mest mulig effektivt.

Etter fire måneders intenst og målrettet arbeid med restansebeholdningen, kan politimesteren trygt slå fast at dette arbeidet har gitt resultater.

Tall Østfold-politiet har hentet ut på forespørsel fra Sarpsborg Arbeiderblad, viser at antall restansesaker var på 2.275 saker 1. mai i år – altså en reduksjon på 1.304 saker siden nyttår, noe som utgjør 36 prosent av restansebeholdningen.

– Dette er svært gledelige tall, og jeg er stolt av den jobben de ansatte i Østfold politidistrikt gjør for å oppnå disse resultatene. Disse tallene er et resultat av solid jobbing i alle ledd, fra patruljen som er på stedet og fram til politijuristen, sier politimester Steven Hasseldal.

Ved nyttår var 800 av restansesakene blitt mer enn ett år gamle. 1. mai var dette antallet nesten halvert.

– Fantastisk laginnsats

Men selv om målet om en restansereduksjon for året på 20 prosent allerede er nådd med solid margin, akter ikke politiet å slå seg til ro med dette.

– Vi har iverksatt en rekke tiltak innad i organisasjonen, og dette er noe vi kommer til å jobbe etter også i framtida. Det har vært en krevende, men nødvendig jobb der de ansatte har vist en fantastisk laginnsats gjennom hele prosessen. Nedarbeiding av restansesakene har førsteprioritet inneværende år, og dette arbeidet vil fortsette, sier Hasseldal, som etter de solide resultatene så langt har revidert målsettingen noe.

Politimesteren håper nå å kunne være nede i rundt 2.000 restansesaker ved utgangen av året, noe som er innenfor det statsadvokaten anser som akseptabelt.

På få måneder har altså Østfold-politiet gått fra å være en versting når det gjelder gamle saker, til å bli en mønsterelev i Politi-Norge.

– Den jobben som er blitt gjort her i Østfold, har blitt lagt merke til ellers i landet. Det er vi selvsagt svært stolte av, sier Hasseldal.

Andre ser mot Østfold

Unni Lineikro, som er leder for påtaleenheten i Østfold politidistrikt som teller 39 jurister, merker også at andre politidistrikter ser mot Østfold når det gjelder restansenedarbeiding.

– Jeg er i kontakt med påtalelederne i de andre politidistriktene jevnlig, og jeg får stadig spørsmål om hvordan vi har klart å nå disse resultatene. Det er selvsagt tilfredsstillende å se at vår innsats blir lagt merke til av andre, sier Lineikro.

Østfold-politiet har ikke valgt den enkle løsningen for å redusere restansebeholdningen.

– Av de restansesakene vi har nedarbeidet, er det ikke mange som har endt med henleggelse. De fleste av sakene har ført til at det blir tatt ut tiltale og oversendt domstolene for behandling, sier Steven Hasseldal.

Send inn tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken