De siste ukene er det forsøkt skapt usikkerhet om hvorvidt Halden Arbeiderparti vil støtte ungdomstilbudene i byen. La meg derfor med bred pensel slå fast at vår linje ligger fast – det er ingen uenighet i partiet om dette i Arbeiderpartiet.

Ikke bare vil vi støtte byens ungdomstilbud, vi vil styrke det. Det foreslo vi i vårt budsjett i fjor, og året før – og det foreslår vi i vår økonomiplan for de neste fire årene. Arbeiderpartiet vil ha en tydelig prioritering av folkehelsetiltak, en styrking av ungdomstilbudet og flere tiltak mot barnefattigdom i Halden. Det er noe av det viktigste vi trekker frem i våre planer for de neste fire årene.

Vi er opptatt av skolen og skolehelsetjenesten. Vi foreslår at også Halden skal få sin egen kommunepsykolog, vi styrker barnevernet med flere årsverk – og vi vil styrke Halden som velferdskommune. Vi mener at grunnleggende tjenester primært skal drives av kommunen. For oss er det en selvfølge at kommunen må ha kompetanse til å drive sine grunnleggende og sine lovpålagte oppgaver selv. Et bredt og godt ungdomstilbud er en selvsagt del av dette.

 

Halden kommune må styrke de kommunale tilbudene, og fortsatt ha et godt samarbeid med de private og frivillige aktører. Når vi har gjennomgått rådmannens prioriteringer for de neste fire årene, ser vi at rådmannen legger opp til å stramme inn på en rekke områder. Vi har derfor vært opptatt av å bruke det politiske handlingsrommet til å styrke nettopp skolen, ungdomsarbeidet, frivilligheten og kultursektoren – for oss henger dette nøye sammen.

Vi avsetter millioner til en ny ordning med tilskuddsmidler til ulike tilbud rettet mot barn og unge, som ungdomsklubber, frivilligheten og idretten. Vi vet at mange strever med å få hverdagen til å gå rundt, og foreslår derfor at barnetrygden skal holdes utenfor når man beregner og tildeler økonomisk sosialhjelp. Vi legger inn et kvalitetsløft for innholdet i SFO-hverdagen, samtidig som vi reduserer prisen. Vi styrker skolen med flere ansatte, med flere helsesykepleiere, en bedre helsestasjon og en enda bedre skolehelsetjeneste.

Vi styrker innholdet i Kulturskolen, samtidig som vi reduserer prisen. Vi styrker biblioteket, kultursektoren og frivilligheten. Vi legger inn friske midler til korps, og til ungdomsklubber. Vi styrker idretten, og vi legger inn integreringsmidler slik at barn i lavinntektsfamilier skal kunne få hjelp til å betale kontingenten for å delta i organisert idrett.

Spriket i Halden Ap 

For å få råd til dette, kutter vi blant annet i bruken av dyre vikarbyråer og konsulentselskaper. Vi lar være å kaste tre millioner i året etter Allsangen, og vi dropper dyre rockekonserter på festningen arrangert av Halden kommune – for å nevne noen eksempler på hvor vi finner penger for å finansiere våre politiske prioriteringer.

For, i en hverdag hvor vi alle er glade i Halden og opptatt av å fortelle oss selv og verden rundt oss at Halden er den fineste byen i Norge – er det lett å glemme at mange i Halden hverken har råd til å gå på Allsang, rockekonsert – eller å leie inn konsulenthjelp. Det betyr noe hvem som styrer, og det betyr noe hvilke politiske prioriteringer man gjør når budsjettene for kommunen vedtas. Til høsten er det valg, da bestemmer du hvem som skal sitte rundt bordet og prioritere de neste fire årene.