I forrige uke ble det gjennomført samtaler med Kommunelegen rundt muligheten for åpning av Ungdomssamfundet som et tiltrengt tilbud for barn og ungdom i Halden. Kommunelegen så absolutt behovet for et tilbud som Ungdomssamfundet og ga derfor godkjennelse til åpning i en prøveperiode, skriver Ungdomssamfundet i en pressemeldingen

Testperiode i to uker

- Vi velger derfor å åpne dørene i en testperiode på to uker før sommeren og håpet er at vi igjen kan åpne mer normalt etter sommerferien, sier Mikaela Dahl.

Det vil bli satt en rekke begrensninger for å overholde smittevernreglene fra myndighetene og det vil være begrensninger på hvor mange som kan benytte tilbudet i løpet av en dag. FHI’s smitteveileder vil bli lagt til grunn for åpningen og ungdommene vil bli bedt om å holde avstand og opprettholde god håndhygiene.

Åpningsdagene i testperioden vil være førstkommende torsdag 04.06.2020, mandag 08.06.2020 og torsdag 11.06.2020. Tilbudet er beregnet på den eldste aldersgruppen fra 14 til 20 år for nå.

- Vi vet behovet er stort

For å påse at smittevernreglene holdes vil åpningstiden være noe redusert, alle dagene holder tilbudet åpent 17.00 – 20.00. Etter torsdag 11. juni vil Ungdomssamfundet ta sommerferie og fokusere på årets sommer arrangementer.

- Det er gledelig å igjen kunne gi ungdommene i Halden et tilbud, vi har alle savnet de og gleder oss til å se de igjen. Vi vet også at behovet for et tilbud til ungdommene er stort, sier Dahl.