- Det var et enstemmig vedtak om at vi ønsker Domino åpnet innen utgangen av februar, forteller utvalgsleder Joakim Karlsen (V) til HA.

Han sier videre at dette er i tråd med budsjettvedtaket fra i høst, da man vedtok å skjerme Rockehuset og Domino.

Les også: Domino bør åpne.

Selve vedtaket fra onsdagens møte lyder slik:

"Rådmannen starter en prosess for å få på plass en løsning for Ungdomshuset Domino, med mål om å åpne igjen innen utgangen av februar. Tilbudet skal være i tråd med vedtatte budsjett for 2016. Rådmannen orienterer muntlig hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur om løsningen ved neste utvalgsmøte".

Svømmehallen

Utvalget tok også mulighetsstudien for ny svømmehall i sentrum.

- Vi ber rådmannen om sette seg ned sammen med svømmeklubben for å se på prosjektet, slik at vi kan komme i gang og komme videre i arbeidet med ny svømmehall, forteller Karlsen.