Invitasjonen til å delta i årets bydugnad, kom fra Halden kommune, Berg Sparebank, Kirkens Bymisjon og Halden Arbeiderblad.

Et felles ønske om å rydde søppel, koste og enkel forskjønning av områdene i Halden sentrum førte til samarbeidet.

Innsats for andre

Etter en økt på to timer, var flere av dugnadsarbeiderne samlet utenfor Kirkens Bymisjon sine lokaler i jernbanebygget. Der møtte vi også en gjeng ungdommer fra Rødsberg ungdomsskole.

– Vi har et valgfag som heter «Innsats for andre», og dette er en del av det, forteller Olivia Berg Andreassen.

Hun forteller videre hva valgfaget handler om når de ikke bidrar her.

– Vi får praktisk erfaring med frivillig arbeid og mulighet til å gjøre noe for andre og bidra til fellesskapet. Da gjør vi forskjellige jobber for folk som trenger det, sier hun.

– Vi lager mat for eldre, jobber med catering, jobber i barnehage eller er trener på ishockey, sier Ingrid Bjørnstad og oppsummerer for oss hva de hun står sammen med har gjort.

Finner mye rart

Hun går i klasse 8D på ungdomsskolen, og har gått sammen med fire andre fra samme klasse. De begynte på Hollenderen.

– Det er veldig mye rart man finner som ikke skal være der, sier Hermine Dahlquist-Saksæther.

De forteller at de har fylt et par sekker med søppel hver, og at de to første sekkene ble fylt ganske fort.

– Jeg fant en uåpnet pakke med gamle kjøttkaker og en kniv, sier Oda Auensen.

Så skyter Berg Andreassen inn at hun fikk en reaksjon underveis.

– Jeg plukket opp brukte bind og kastet opp to ganger, sier hun og ler.

– Dårlig gjort mot oss

Til tross for en relativt utakknemlig oppgave, så holder de humøret oppe etter fullført jobb for byens beste.

– Man må kunne le litt av det, sier Berg Andreassen.

Vi spør hva de tenker om at så mye søppel blir slengt omkring.

– Det er veldig dårlig at mange blåser i miljøet, og det er dårlig gjort mot oss som skal ta over, sier Auensen.

Irene Østnes er fagarbeider i Halden kommune, og organiserte ettermiddagens ryddedugnad.

– Jeg setter veldig pris på alle som har deltatt her i dag, det er veldig prisverdig, sier hun.

Hennes kollega Inger Kvisler har uttrykt det tydelig gjennom ettermiddagen.

– Jeg har takket hver og en som jeg har møtt som har vært med i dag, legger hun til.

Har noe for seg

Den takken deler også Trond Henriksen fra Kirkens Bymisjon og Anette Henning fra Berg Sparebank.

– Dette har vært kjempehyggelig. Jeg håper at dette kan bli en tradisjon, og her ser vi at de voksne kan lære litt av de yngre, sier Henriksen.

Henning har også gått langs elva fra jernbanestasjonen og opp til Immanuels kirke og plukket søppel.

– Det har vært veldig mye søppel, og jeg og en dame til har fylt tre sekker på den strekninger. Dette har absolutt noe for seg. Og det er tragisk å tenke på når vi vet hvor lang tid det tar for mye av søppelet som ligger omkring å bryte ned, bemerker Henning.