- Vi erkjenner at ikke alle elever får timene de har krav på

På barne-og ungdomsskolene i Halden er det 8,8 % av alle elevene som får spesialundervisning. Men kommunen har ingen samlet oversikt over hvor mange av spesialundervisningen som bortfaller i løpet av et skoleår.